Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού

11.06.2024 Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού περισσότερα
31.05.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
29.05.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
24.05.2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περισσότερα
15.05.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
12.03.2024 Ανάθεση Εκπόνησης Οριστικής Μελέτης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επί της Οδού Ακαδημίας 40 στην Αθήνα περισσότερα
12.01.2024 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την εκκαθάριση συναλλαγών μέσω καρτών (pos και e-pos) περισσότερα
29.12.2023 Περίληψη και Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την μακροχρόνια εκμίσθωση του πρώην ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΚΑΛΥΨΩ¨ στην ΑΡΚΙΤΣΑ Ν Φθιώτιδος περισσότερα περισσότερα
28.12.2023 Λειτουργεία του Τ.Π. και Δανείων στις 29-12-2023 περισσότερα
21.12.2023 Παροχή υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών (πληρωμών) μέσω καρτών, είτε με ταυτόχρονη παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού (συσκευών POS) και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, είτε με χρήση της πλατφόρμας για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω διαδικτύου, «eCommerce» του Αναδόχου περισσότερα περισσότερα
15.12.2023 14η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
08.12.2023 Παροχή Υποστηρικτικών – Συμβουλευτικών Οικονομικών, Λογιστικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περισσότερα περισσότερα
23.11.2023 Παρέμβαση της Αναπληρώτριας Προέδρου Τ.Π.&Δ. Χριστίνας Γιοβάνη για την χρηματοδότηση Βιώσιμων Επενδύσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε σχετική με το θέμα ενότητα του συνεδρίου DDC Investors Summit 2023 (16-17/11/2023) περισσότερα
16.11.2023 Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες των Δ/νσεων Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών (Δ6), καταθέσεων Νομικών Προσώπων (Δ9) καθώς και Ταμειακής (Δ10) του Τ. Π. & Δανείων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών περισσότερα περισσότερα
16.11.2023 Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων την 17/11/2023 – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού περισσότερα
02.11.2023 Ανακοίνωση διενέργειας εκ νέου δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 21 του ν.4369/2016 του Τ.Π.& Δανείων περισσότερα
31.10.2023 Συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στην 11η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μακροπρόθεσμων Επενδυτών (ELTI) περισσότερα
30.10.2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ περισσότερα
02.10.2023 Παράτασης υποβολής προσφορών για διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος (ασφάλεια) περισσότερα
02.10.2023 Συμμετοχή του Τ.Π.&Δανείων στο πρόγραμμα «EUROPEAN LEADERS PROGRAMME» για στελέχη εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων περισσότερα
22.09.2023 Προσωρινή διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τ. Π. & Δανείων περισσότερα
20.09.2023 Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριακών υποδομών και της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων του Τ. Π. & Δανείων, με Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας περισσότερα περισσότερα
13.09.2023 Εκπόνηση Μελέτης για την Αποκατάσταση Βλαβών σε Δάπεδα και Τοιχοποιίες στο Μεσοπάτωμα του Καταστήματος του Τ. Π. & Δανείων στην Πάτρα περισσότερα περισσότερα
11.09.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
24.07.2023 Ανακοίνωση για την συναλλαγή με το κοινό στις 25 & 26 Ιουλίου 2023 περισσότερα
20.07.2023 Ανακοίνωση για την συναλλαγή με το κοινό στις 21 Ιουλίου 2023 περισσότερα
13.07.2023 Ανακοίνωση για την συναλλαγή με το κοινό στις 13 και 14 Ιουλίου 2023. περισσότερα
27.06.2023 Επιστημονικό Συνέδριο Κλεισθένης περισσότερα
20.06.2023 Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός ακινήτου στον Πύργο Πειραιά περισσότερα
13.06.2023 13η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
02.06.2023 Ενεργός συμμετοχή του ΤΠΔ στην ημερίδα Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Κοινότητες στου Δήμους περισσότερα
01.06.2023 Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού των κτηρίων του ΤΠΔ περισσότερα περισσότερα
22.05.2023 Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΠΔ στο κτήριο με την επωνυμία «Πύργος Πειραιά» περισσότερα περισσότερα
15.05.2023 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την τροποποίηση της συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.), του άρθρου 21 του ν.4369/2016, του Τ.Π.& Δανείων περισσότερα
09.05.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
08.02.2023 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΝ -09/02/2023- περισσότερα
27.01.2023 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 300 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ ΚΑΙ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
27.12.2022 Άρθρο της Αναπληρώτριας Προέδρου Δ.Σ. του Τ.Π.&Δανείων στο μηνιαίο δελτίο ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» – Δεκέμβριος 2022 περισσότερα
22.12.2022 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΝ 30/12/2022 περισσότερα
20.12.2022 12η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
20.10.2022 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ/ΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
17.10.2022 Προκήρυξη 8Κ/2022 ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με σειρά προτεραιότητας περισσότερα περισσότερα
17.10.2022 Προκήρυξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, στο Κατάστημα Πάτρας του Τ.Π.& Δανείων περισσότερα
26.09.2022 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για Άσκηση Υποψήφιων Δικηγόρων στο Τ.Π. και Δανείων περισσότερα
12.09.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. & Δανείων περισσότερα
02.08.2022 Ένταξη του Τ.Π.&Δανείων στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών της ΚτΠ περισσότερα
20.07.2022 Νέα πλατφόρμα e-Loans του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περισσότερα
18.07.2022 Αριθμός αιτημάτων σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης ανά συναλλασσόμενο, ημερησίως περισσότερα
24.06.2022 Συνδιοργάνωση ημερίδας των Τ.Π.&Δανείων και European Long Term Investors Association για την τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερα
20.06.2022 11η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
01.06.2022 Ηλεκτρονική Πληρωμή Τέλους Διαφήμισης περισσότερα
27.05.2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 περισσότερα
23.05.2022 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ περισσότερα
19.05.2022 Συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ περισσότερα
13.05.2022 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) περισσότερα
06.05.2022 Προμήθεια και αντικατάσταση συστημάτων κλιματισμού περισσότερα
03.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Π. & Δανείων περισσότερα
05.04.2022 Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων του Τ.Π.&Δανείων περισσότερα
26.01.2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ. ΤΗΝ 27η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 περισσότερα
24.01.2022 Κλείσιμο συναλλαγής στις 24-01-2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων