Παρακαταθήκες – Γενικές Πληροφορίες

Το Τ.Π.&Δ, ως θεματοφύλακας σύμφωνα με το νόμο, δέχεται τη σύσταση χρηματικών και αυτουσίων παρακαταθηκών, τις οποίες αποδίδει στους δικαιούχους όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τι είναι παρακαταθήκη – Νομικό πλαίσιο Παρακαταθήκη είναι η σύμβαση με την οποία το Τ.Π....
Πως συστήνεται η χρηματική παρακαταθήκη ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ Οι...
Που συστήνεται η παρακαταθήκη Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40-  Τ.Κ. 101 74 Αθήνα Τηλ.:...
Ποιά είναι τα είδη παρακαταθήκης ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ : συστήνονται και αποδίδονται σε χρήμα (ευρώ) για...
Η εγγυοδοτική παρακαταθήκη διαφέρει της εγγυητικής Επιστολής τραπέζης ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π.Δ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ....
17.12.2014 Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014. 17 Δεκεμβρίου 2014   Σύμφωνα με τις διατάξεις του...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ21.03.2019 Δελτία Σύστασης Χρηματικών Παρακαταθηκών Διαβάστε περισσότερα
21.03.2019 Δελτία Σύστασης Αυτουσίων Παρακαταθηκών 0 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων