Καταθέσεις ΟΤΑ & Ν.Π.

Το Τ.Π.&Δανείων, στο πλαίσιο του σκοπού του, ως ο μοναδικός Δημόσιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, αποτελεί τον κατεξοχήν συνεργάτη των Ο.Τ.Α. επιτελώντας έναν διπλό, ιδιαίτερα σημαίνοντα, ρόλο: αυτόν του σημαντικότερου φορέα Περιφερειακής Ανάπτυξης (αναπτύσσοντας μία σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις επενδυτικές ανάγκες των Ο.Τ.Α.) καθώς και του κύριου διαχειριστή των κεφαλαίων των Ο.Τ.Α. (αποτελώντας τον αποκλειστικό συνεργάτη του Δημοσίου για την απόδοση στους Ο.Τ.Α. παντός είδους προσόδων και επιχορηγήσεων).

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το Τ. Π. & Δανείων δέχεται καταθέσεις φορέων Γενικής...
Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΤΑ
Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων