100 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του Τ.Π. και Δανείων από το έτος σύστασής του, το Μάρτιο του 1919. Tο Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

e-Services

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαδικτυακή πιστοποιημένη και προσωποποιημένη υποβολή αιτημάτων πολιτών/πελατών προς τις Υπηρεσίες του Τ.Π. & Δανείων. ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘHΚΕΣ

Το Τ.Π.&Δ, ως θεματοφύλακας σύμφωνα με το νόμο, δέχεται τη σύσταση χρηματικών και αυτουσίων παρακαταθηκών, τις οποίες αποδίδει στους δικαιούχους όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το Τ.Π.&Δ αποδίδει τις αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, στους αναγνωρισθησόμενους με δικαστική απόφαση δικαιούχους ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΟΤΑ & Ν.Π.

Το Τ.Π.&Δ χρηματοδοτεί προγράμματα των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ όλης της χώρας για έργα υποδομής και έργα γενικού συμφέροντας (αναβάθμισης δημοτικού οδοφωτισμού, ενεργειακού συμψηφισμού, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κ.λπ.) ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα - Ρυθμίσεις

Το Τ.Π.&Δ διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο χορηγηθέντων δανείων σε υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, προβαίνοντας σε ρυθμίσεις εξυπηρέτησης και επιβραβεύοντας τους συνεπείς δανειολήπτες του. Δεν χορηγεί νέα δάνεια. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Το Τ.Π.&Δ διαθέτει θυρίδες ασφαλείας για τη φύλαξη των πολύτιμων προσωπικών αντικειμένων των συναλλασσομένων του (σε Αθήνα και Πάτρα), με την αξιοπιστία που διέπει τον Οργανισμό. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Το Τ.Π.&Δ δέχεται καταθέσεις υφιστάμενων (κατά τον Μάιο 2014) συναλλασσομένων του  (λογαριασμοί Όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμιακοί) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις του Τ.Π.&Δ για την προμήθεια υπηρεσιών, προϊόντων και έργων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οικονομικά Μεγέθη
Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2017
Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2017
Προϋπολογισμός 2018
Εκτέλεση Προϋπολογισμού
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων