Ποια είναι η σχέση του Τ.Π.&Δ με την αναγκαστική Απαλλοτρίωση;

Οι αποζημιώσεις των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς τους δικαιούχους (ιδιοκτήτες ακινήτων) κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Γραφεία Παρακαταθηκών στις κατά τόπους ΔΟΥ) ως Χρηματικές Παρακαταθήκες, από τους φορείς για λογαριασμό των οποίων κηρύσσεται η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση, υπέρ των δικαιούχων που έχουν δικαιώματα επί των ακινήτων, στους οποίους θα αποδοθούν αφού ,ως επί το πλείστον, αναγνωρισθούν δικαστικά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων