Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.

Ανακοινώσεις – Δ.Τ. 02-12-2019 – ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι...
Επιχορηγήσεις ΟΤΑ 21-10-19 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής προτάσεων ένταξης μελετών Ο.Τ.Α....
Συνοπτική Περιγραφή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Τ.Π.&Δ
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ενεργειακός Συμψηφισμός Διαδικασίες και Δικαιολογητικά για την χρηματοδότηση έργων για την...
Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το...
Επιτόκια Τ.Π.& Δ 12-07-2017 – Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορήγησης δανείων από το Τ.Π...
Δάνεια ΕΤΕπ- Τ.Π.& Δ Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς...
Δάνεια Π.Δ 169/2013 Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους...
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων