Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ενεργειακός Συμψηφισμός Διαδικασίες και Δικαιολογητικά για την χρηματοδότηση έργων για την...
Επιχορηγήσεις ΟΤΑ 10-4-19 Παράταση προθεσμίας εώς 30-08-2019 για την υποβολή προτάσεων...
Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το...
Ανακοινώσεις – Δ.Τ. 20-09-2017 – Επέκταση του προγράμματος για την αναβάθμιση του...
Επιτόκια Τ.Π.& Δ 12-07-2017 – Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορήγησης δανείων από το Τ.Π...
Δάνεια ΕΤΕπ- Τ.Π.& Δ Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς...
Δάνεια Π.Δ 169/2013 Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους...
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων