Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού μέσω χορήγησης δανείου.

14.10.2020 ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 περισσότερα
02.11.2022 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 περισσότερα
14.10.2020 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 περισσότερα
01.02.2022 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 4η Επικαιροποίηση) περισσότερα
26.03.2019 Διαδικασίες και Δικαιολογητικά και έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού των ΟΤΑ περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων