Απαλλοτριώσεις

Το Τ.Π. και Δανείων αποδίδει τις αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης που τις προσδιορίζει, στους δικαιούχους των ακινήτων αυτών.

Τι είναι αναγκαστική απαλλοτρίωση Αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι η ακούσια στέρηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας...
Ποια είναι η σχέση του Τ.Π.&Δ με την αναγκαστική Απαλλοτρίωση; Οι αποζημιώσεις των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς τους δικαιούχους (ιδιοκτήτες...
Νομοθετικό πλαίσιο – Άρθρο 17 του Συντάγματος – Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν...
Στάδια αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Νομιμοποίηση δικαιούχων για είσπραξη της αποζημίωσης Με την με αριθμ. 2/36842/0094/ ΦΕΚ 1794β΄/07-09-2007 απόφαση του...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ21.03.2019 Αιτήσεις Απόδοσης Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων Αίτηση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων