Απαλλοτριώσεις

Το Τ.Π. και Δανείων αποδίδει τις αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης που τις προσδιορίζει, στους δικαιούχους των ακινήτων αυτών.

Τι είναι αναγκαστική απαλλοτρίωση Αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι η ακούσια στέρηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας...
Ποια είναι η σχέση του Τ.Π.&Δ με την αναγκαστική Απαλλοτρίωση; Οι αποζημιώσεις των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς τους δικαιούχους (ιδιοκτήτες...
Νομοθετικό πλαίσιο – Άρθρο 17 του Συντάγματος – Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν...
Στάδια αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Νομιμοποίηση δικαιούχων για είσπραξη της αποζημίωσης Με την με αριθμ. 2/36842/0094/ ΦΕΚ 1794β΄/07-09-2007 απόφαση του...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ21.03.2019 Αιτήσεις Απόδοσης Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων Αίτηση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων