ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.

Τα τέλη διαφήμισης εισπράττονται αποκλειστικά από το Τ.Π.&Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα), Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν στις Δ.Ο.Υ. ως ακολούθως:

1. Ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής «e-Services» της ιστοσελίδας μας (www.tpd.gr), με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας.

2. Με φυσική παρουσία:
i. Στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα: Με μετρητά για ποσά έως 100€ ή με ιδιωτική επιταγή του υπόχρεου φυσικού/νομικού προσώπου ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων
ii. Στα Γραφεία Παρακαταθηκών: Με μετρητά για ποσά έως 100€ ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων

Η κατάθεση γίνεται συνοδεία σχετικής λίστας τιμολογίων (βλ. υπόδειγμα λίστας)

Ως προθεσμία* πληρωμής έχει τεθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου
Η εκπρόθεσμη καταβολή επιβαρύνεται με ποινή (προσαύξηση) 1% ανά μήνα καθυστέρησης

Τέλη διαφήμισης 2 % Υπέρ Ο.Τ.Α Ν. 2880/2001, αρ. 9 περισσότερα
Τέλη διαφήμισης 2% Υπέρ Ο.Τ.Α Εγκύκλιος 76/2007 περισσότερα
Τέλη διαφήμισης 2 % Υπέρ Ο.Τ.Α – Ηλεκτρονική Καταβολή Τελών Διαφήμισης (ΦΕΚ 2004-2022) περισσότερα
Τηλέφωνα επικοινωνίας με Δ/νση Δ9 Τηλέφωνα επικοινωνίας με Δ/νση Δ9
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων