Ενεργός συμμετοχή του ΤΠΔ στην ημερίδα Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Κοινότητες στου Δήμους

02.06.2023 Ενεργός συμμετοχή του ΤΠΔ στην ημερίδα Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Κοινότητες στου Δήμους περισσότερα
20.07.2022 Νέα πλατφόρμα e-Loans του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περισσότερα
11.08.2021 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων – Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου...
11.08.2021 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (χρηματοδότηση αποκλειστικά από πόρους του Τ. Π. & Δ.)
11.08.2021 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
25.08.2019 Συνοπτική Περιγραφή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Τ.Π.&Δ
03.06.2018 Eξόφληση οφειλών που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις ή από εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών και οι οποίες έχουν εκδοθεί ή εγκριθεί έως 30.11.2023, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν. 5079 (ΦΕΚ 215/A/22-12-2023 25-6-2024 Εξόφληση οφειλών  αρθ 119 Ν.5079/2023
26.02.2018 Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.
17.02.2018 Τηλέφωνα επικοινωνίας με Δ/νση Δ7 Τηλέφωνα επικοινωνίας με Δ/νση Δ7
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων