Επιχορηγήσεις ΟΤΑ

21-10-19 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής προτάσεων ένταξης μελετών Ο.Τ.Α. στην  Α και Β Δράση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς» για τους δικαιούχους που δεν έχουν ενταχθεί εν όλω ή εν μέρει σε αυτά, από 1-11-2019 έως 30-10-2020

30-03-2018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Β’ ΔΡΑΣΗ

1.Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Επιχορηγήσεις μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ » Β΄ Δράση

2.Πίνακας δικαιούχων επιχορήγησης μελετών – Β Δράση Α Φύλλο

3.Οδηγός εφαρμογής για την Επιχορήγηση μελέτης ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α Β’ Δράση

4.Παράρτημα (Μορφή doc Μορφή pdf)

5.Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Μελετών

6.Τεχνική υποστήριξη του προγράμματος ΕΕΤΑΑ – Help Desk


08-08-2017 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

1.Πρόσκληση

2.Πινακας Δικαιούχων

3.Οδηγός εφαρμογής για την Επιχορήγηση μελέτης ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α

4.Παράρτημα (Μορφή doc Μορφή pdf)

5.Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Μελετών

6.Τεχνική υποστήριξη του προγράμματος ΕΕΤΑΑ – Help Desk


02-11-2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πίνακας 2

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων