Επιχορηγήσεις ΟΤΑ

10-4-19 Παράταση προθεσμίας εώς 30-08-2019 για την υποβολή προτάσεων ένταξης μελετών ΟΤΑ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς». (Β Δράση)

30-03-2018 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Β’ ΔΡΑΣΗ

1.Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Επιχορηγήσεις μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ » Β΄ Δράση

2.Πίνακας δικαιούχων επιχορήγησης μελετών – Β Δράση Α Φύλλο

3.Οδηγός εφαρμογής για την Επιχορήγηση μελέτης ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α Β’ Δράση

4.Παράρτημα (Μορφή doc Μορφή pdf)

5.Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Μελετών

6.Τεχνική υποστήριξη του προγράμματος ΕΕΤΑΑ – Help Desk


08-08-2017 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

1.Πρόσκληση

2.Πινακας Δικαιούχων

3.Οδηγός εφαρμογής για την Επιχορήγηση μελέτης ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α

4.Παράρτημα (Μορφή doc Μορφή pdf)

5.Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Μελετών

6.Τεχνική υποστήριξη του προγράμματος ΕΕΤΑΑ – Help Desk


02-11-2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πίνακας 2

Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων