Ημερίδα στο Τ. Π. και Δανείων για την Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Δημοτικό Οδοφωτισμό

Δελτίο Τύπου

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Κ. Βαρλαμίτης , Πρόεδρος Δ.Σ. Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Π. Σκουρλέτης, Υπουργός Εσωτερικών

Γ. Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Π. Β. Τσολακίδης, Πρόεδρος ΔΣ Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Παρουσιάσεις Ομιλητών

«Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» Γ. Καναβάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανίας & Μετρήσεων ΕΞΕ, Κ.Α.Π.Ε.

«Μέθοδοι και χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Ο.Τ.Α.» Δρ Π. Αλληλόμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, PhD

«Χρηματοδοτικά Προγράμματα Τ.Π. και Δανείων για υποδομές και οδοφωτισμό» Δ. Ασημάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τ.Π. και Δανείων

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων