Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα

22-02-2019 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Φ.Π.


07-12-2018 – 4η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων


15-06-2018 – 3η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων


08-12-2017 – 2η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων


06-06-2017 – Γνωστοποίηση στο Τ.Π.&Δανείων ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του ποσού επιβράβευσης


Δελτίο Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων


Δελτίο Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με την πώληση στεγαστικών δανείων του Τ.Π.&Δανείων σε ξένα funds


Ενημέρωση για την πολιτική επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων


Λειτουργία κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δανειοληπτών Τ.Π.&Δανείων


Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι από :

  • την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, για την Κεντρική Υπηρεσία (Ακαδημίας 40, Αθήνα) του Τ.Π.&Δανείων

και

  • την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, για τα υπόλοιπα Καταστήματα του Τ.Π.&Δανείων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)

ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δανειοληπτών για ένταξη στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων.

Οι δανειολήπτες του Ταμείου που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις δανείων καλούνται να υποβάλλουν την ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδεία των απαραίτητων δικαιολογητικών α) με φυσική παρουσία (ή μέσω εξουσιοδοτουμένου προσώπου) στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δανείων (στο ειδικά διαμορφωμένο γραφείο ενημέρωσης και υποδοχής αιτήσεων δανειοληπτών στον ισόγειο χώρο) και στα υπόλοιπα Καταστήματα του Ταμείου ή β) ταχυδρομικά στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δανείων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων καθώς και η ειδική «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» (επί της οποίας αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα Καταστήματα του Ταμείου (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr – Ενότητα «Ανακοινώσεις» – επιλογή «Ενημερωτικό Φυλλάδιο με απαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήματα για την νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα»

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ


Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενική Διεύθυνσης θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν δόσεις δανείων, μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού με διατραπεζική μεταφορά.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώεπισυνάπτοντας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN. Μετά την  εκκαθάριση του δανειακού  λογαριασμού θα γίνεται η πίστωση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών  στον τραπεζικό λογαριασμό και θα αποστέλλεται στο δικαιούχο έγγραφη ενημέρωση.

Την παραπάνω σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του Θεσσαλονίκης ή Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.


Δάνεια Σε Φυσικά Πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014  δεν χορηγούνται νέα δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Συνεπώς δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.  


Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι φέτος δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις τόκων για φορολογική χρήση, από το Τ.Π.και Δανείων.

Οι δανειολήπτες θα τις προμηθεύονται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ της περιοχής τους από 28-3-2014.