Καταθέσεις ΟΤΑ & Ν.Π.

Το Τ.Π.&Δανείων, στο πλαίσιο του σκοπού του, ως ο μοναδικός Δημόσιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, αποτελεί τον κατεξοχήν συνεργάτη των Ο.Τ.Α. επιτελώντας έναν διπλό, ιδιαίτερα σημαίνοντα, ρόλο: αυτόν του σημαντικότερου φορέα Περιφερειακής Ανάπτυξης (αναπτύσσοντας μία σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις επενδυτικές ανάγκες των Ο.Τ.Α.) καθώς και του κύριου διαχειριστή των κεφαλαίων των Ο.Τ.Α. (αποτελώντας τον αποκλειστικό συνεργάτη του Δημοσίου για την απόδοση στους Ο.Τ.Α. παντός είδους προσόδων και επιχορηγήσεων).

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το Τ. Π. & Δανείων δέχεται καταθέσεις φορέων Γενικής...
Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΤΑ
Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων