Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2023

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2023

2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2022

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2022

2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2021

2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2020

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2020

2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2019

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2019

2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2018

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2018

2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2017

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2017

2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2016

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2016

2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 01-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 02-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 03-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 04-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 05-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 06-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 07-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 08-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 09-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 10-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 11-2015

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων τακτικού προϋπολογισμού 12-2015

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων