ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ν.Π.Δ.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Έμβλημά του - που υιοθετήθηκε το 1927 - ο Γρίφωνας, μυθικό τέρας με κεφάλι ταύρου και σώμα λιονταριού, στα πόδια του οποίου βρίσκεται το στάχυ, σύμβολο της αφθονίας των αγαθών, όπως αυτός απεικονίζεται σε νόμισμα του Παντικαπαίου, αρχαίας αποικίας των Μιλησίων στα βόρεια του Εύξεινου Πόντου. Τον Μάρτιο του 2019 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμπλήρωσε 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και συνεχίζει τη δυναμική του πορεία προς το μέλλον, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους συναλλασσόμενους πολίτες, στηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και ενισχύοντας την εθνική οικονομία. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

e-Services

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαδικτυακή πιστοποιημένη και προσωποποιημένη υποβολή αιτημάτων πολιτών/πελατών προς τις Υπηρεσίες του Τ.Π. & Δανείων. ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

e-Loans

Εφαρμογή για την πιστοποιημένη και προσωποποιημένη ψηφιακή υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για δάνεια προς ΟΤΑ και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘHΚΕΣ

Το Τ.Π.&Δ, ως θεματοφύλακας σύμφωνα με το νόμο, δέχεται τη σύσταση χρηματικών και αυτουσίων παρακαταθηκών, τις οποίες αποδίδει στους δικαιούχους όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το Τ.Π.&Δ αποδίδει τις αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, στους αναγνωρισθησόμενους με δικαστική απόφαση δικαιούχους ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΟΤΑ & Ν.Π.

Το Τ.Π.&Δ χρηματοδοτεί προγράμματα των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ όλης της χώρας για έργα υποδομής και έργα γενικού συμφέροντας (αναβάθμισης δημοτικού οδοφωτισμού, ενεργειακού συμψηφισμού, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κ.λπ.) ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα - Ρυθμίσεις

Το Τ.Π.&Δ διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο χορηγηθέντων δανείων σε υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, προβαίνοντας σε ρυθμίσεις εξυπηρέτησης και επιβραβεύοντας τους συνεπείς δανειολήπτες του. Δεν χορηγεί νέα δάνεια. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Το Τ.Π.&Δ διαθέτει θυρίδες ασφαλείας για τη φύλαξη των πολύτιμων προσωπικών αντικειμένων των συναλλασσομένων του (σε Αθήνα και Πάτρα), με την αξιοπιστία που διέπει τον Οργανισμό. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Το Τ.Π.&Δ δέχεται καταθέσεις υφιστάμενων (κατά τον Μάιο 2014) συναλλασσομένων του  (λογαριασμοί Όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμιακοί) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις του Τ.Π.&Δ για την προμήθεια υπηρεσιών, προϊόντων και έργων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οικονομικά Μεγέθη
Οικονομικές Καταστάσεις 31-12-2022
Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2022
Προϋπολογισμός 2023
Εκτέλεση Προϋπολογισμού
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων