Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων...
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (χρηματοδότηση αποκλειστικά από πόρους του Τ. Π. & Δ.)
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Επιτόκια Τ.Π.& Δ 25-06-2020 – Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορήγησης δανείων από το Τ.Π...
Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το...
Ανακοινώσεις – Δ.Τ. 22-07-2023 – Παρέμβαση της Αναπλ. Προέδρου Δ.Σ. για τη...
Επιχορηγήσεις ΟΤΑ 21-10-19 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής προτάσεων ένταξης μελετών Ο.Τ.Α....
Κινήσεις Δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e – Loans Κατόπιν υποβολής αιτήματος του ενδιαφερόμενου Φορέα, με μήνυμα ηλεκτρονικού...
Συνοπτική Περιγραφή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Τ.Π.&Δ
Ενεργειακός Συμψηφισμός Διαδικασίες και Δικαιολογητικά για την χρηματοδότηση έργων για την...
Δάνεια Π.Δ 169/2013 Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους...
Τηλέφωνα επικοινωνίας με Δ/νση Δ7 Τηλέφωνα επικοινωνίας με Δ/νση Δ7
02.06.2023 Ενεργός συμμετοχή του ΤΠΔ στην ημερίδα Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Κοινότητες στου Δήμους περισσότερα
20.07.2022 Νέα πλατφόρμα e-Loans του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Υπόδειγμα Εκταμίευσης Δανείων Νομικών Προσώπων Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων