Ανακοινώσεις – Δ.Τ.


22-07-2023 – Παρέμβαση της Αναπλ. Προέδρου Δ.Σ. για τη χρηματοδότηση Βιώσιμων Επενδύσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο συνέδριο DDC Investors Summit 2023

20-07-2022 – Νέα πλατφόρμα e-Loans του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

24-06-2022 – Συνδιοργάνωση ημερίδας των Τ.Π.&Δανείων και European Long Term Investors Association για την τοπική αυτοδιοίκηση

23-12-2020 – Χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ»

02-12-2019 – ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

20-09-2017 – Επέκταση του προγράμματος για την αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού – Συνεργασία ΤΠΔ με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ


14-07-2017 – Νέο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Τ.Π. & Δανείων με το ΚΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από ΟΤΑ


13-07-2017 – Νέο πρόγραμμα στήριξης του Τ.Π. & Δανείων προς τους μικρούς Δήμους με τεχνικό σύμβουλο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων


12-04-2017 – Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Δημοτικό Οδοφωτισμό

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων