Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού μέσω χορήγησης δανείου.

14.10.2020 ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 περισσότερα
02.11.2022 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 περισσότερα
14.10.2020 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 περισσότερα
01.02.2022 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 4η Επικαιροποίηση) περισσότερα
26.03.2019 Διαδικασίες και Δικαιολογητικά και έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού των ΟΤΑ περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων