1

Καταθέσεις ΟΤΑ & Ν.Π.

Το Τ.Π.&Δανείων, στο πλαίσιο του σκοπού του, ως ο μοναδικός Δημόσιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, αποτελεί τον κατεξοχήν συνεργάτη των Ο.Τ.Α. επιτελώντας έναν διπλό, ιδιαίτερα σημαίνοντα, ρόλο: αυτόν του σημαντικότερου φορέα Περιφερειακής Ανάπτυξης (αναπτύσσοντας μία σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις επενδυτικές ανάγκες των Ο.Τ.Α.) καθώς και του κύριου διαχειριστή των κεφαλαίων των Ο.Τ.Α. (αποτελώντας τον αποκλειστικό συνεργάτη του Δημοσίου για την απόδοση στους Ο.Τ.Α. παντός είδους προσόδων και επιχορηγήσεων).