Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΤΑ

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.
(Ν. 2880/2001, αρ. 9Εγκύκλιος 76/2007)
Εισπράττονται αποκλειστικά από το Τ.Π.&Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα) και από τα Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ.
• με μετρητά ή με ιδιωτική επιταγή του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή της εταιρίας ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα
• για ποσά άνω των 100€ μόνο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων στα Γραφεία Παρακαταθηκών
• συνοδεία σχετικής λίστας τιμολογίων (βλ. υπόδειγμα λίστας) και
• με προθεσμία* πληρωμής την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή Εταιρείας
* Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή τους επί ποινής (προσαύξησης) 1% ανά μήνα καθυστέρησης.
ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) (Ν. 2130/1993, αρ. 24)

– Εισπράττονται αποκλειστικά από το Τ.Π.&Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα) και από τα Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ.
– Υπόχρεοι καταβολής του είναι οι Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.

– Εισπράττονται αποκλειστικά από την Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.&Δανείων
– Υπόχρεος καταβολής τους είναι τα ΕΛ.ΤΑ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.
1) Καταβολή των τακτικών και εκτάκτων επιχορηγήσεων των Ο.Τ.Α. όπως τακτική κατανομή, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, μισθοδοσίες και λειτουργικές δαπάνες Περιφερειών, ΤΑΠ, Τέλη Διαφήμισης, πρόστιμα ΚΟΚ, προνοιακά επιδόματα, διατροφικά επιδόματα, πρόγραμμα «Θησέας» κ.λπ.

2) Διεκπεραίωση ληξιπροθέσμων οφειλών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων τους με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

3) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

4) Καταβολή στους δικαιούχους από τον λογαριασμό εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων