Εξαλείψεις Υποθηκών

Οι εξαλείψεις υποθηκών, οι οποίες πραγματοποιούνται με ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης (πλην των περιπτώσεων που επίκειται αγοραπωλησία) υπολείπονται χρονικά 18 μήνες λόγω ελλείψεων στο προσωπικό.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλλει:

α) απλή αίτηση  για εξάλειψη υποθήκης, σε περίπτωση που η περιοχή στην οποία ανήκει το υποθηκευμένο ακίνητο δεν έχει κτηματογραφηθεί

β) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης και πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, σε περίπτωση που η περιοχή του υποθηκευμένου ακινήτου είναι υπό κτηματογράφηση και

γ) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης  και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος , σε περίπτωση που η περιοχή έχει ήδη κτηματογραφηθεί.

Για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν το 2006, κατά την εξάλειψη, θα πρέπει να καταβληθεί και το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου υπέρ Δημοσίου.

Για τις αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης πατήστε εδώ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων