Εξαλείψεις Υποθηκών

Οι εξαλείψεις υποθηκών, οι οποίες πραγματοποιούνται με ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης (πλην των περιπτώσεων που επίκειται αγοραπωλησία) υπολείπονται χρονικά 18 μήνες λόγω ελλείψεων στο προσωπικό.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλλει:

α) απλή αίτηση  για εξάλειψη υποθήκης, σε περίπτωση που η περιοχή στην οποία ανήκει το υποθηκευμένο ακίνητο δεν έχει κτηματογραφηθεί

β) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης και πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, σε περίπτωση που η περιοχή του υποθηκευμένου ακινήτου είναι υπό κτηματογράφηση και

γ) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης  και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος , σε περίπτωση που η περιοχή έχει ήδη κτηματογραφηθεί.

Για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν το 2006, κατά την εξάλειψη, θα πρέπει να καταβληθεί και το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου υπέρ Δημοσίου.

Για τις αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης πατήστε εδώ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των συναλλασσόμενων, η Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. & Δανείων, προληπτικά θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων