Εξαλείψεις Υποθηκών

Οι εξαλείψεις υποθηκών, οι οποίες πραγματοποιούνται με ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης (πλην των περιπτώσεων που επίκειται αγοραπωλησία) υπολείπονται χρονικά 18 μήνες λόγω ελλείψεων στο προσωπικό.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλλει:

α) απλή αίτηση  για εξάλειψη υποθήκης, σε περίπτωση που η περιοχή στην οποία ανήκει το υποθηκευμένο ακίνητο δεν έχει κτηματογραφηθεί

β) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης και πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, σε περίπτωση που η περιοχή του υποθηκευμένου ακινήτου είναι υπό κτηματογράφηση και

γ) απλή αίτηση για εξάλειψη υποθήκης  και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος , σε περίπτωση που η περιοχή έχει ήδη κτηματογραφηθεί.

Για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν το 2006, κατά την εξάλειψη, θα πρέπει να καταβληθεί και το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου υπέρ Δημοσίου.

Για την αίτηση εξάλειψης υποθήκης πατήστε εδώ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων