Χρήσιμα τηλέφωνα

Χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλεφωνικό κέντρο Κεντρικής Υπηρεσίας : 213.21.16.100

Fax : 210.36.09.545


Για να καλέσετε οποιοδήποτε τηλέφωνο, πληκτρολογήστε 213.21.16….  συμπληρώνοντας τον τριψήφιο αριθμό όπως περιγράφεται παρακάτω.


Εξυπηρέτηση Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών (Δ5-Δ6)

 • Τηλεφωνικό Κέντρο Στεγαστικών Δανείων τηλ. 213 2116 555
 • Διευθυντής Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών τηλ. 213 2116 248
 • Προϊστάμενος Δικαστικών Διακανονισμών, Ν. Κατσέλη τηλ. 213 2116 270
 • Τμήμα Δικαστικών Διακανονισμών, Ν. Κατσέλη τηλ. 213 2116 289 και 475
 • Προϊστάμενος Ρυθμίσεων τηλ. 213 2116 285
 • Τμήμα Ρυθμίσεων τηλ. 213 2116 273, 280, 478, 271, 295 και 472
 • Προϊστάμενος Εισπράξεων 213 2116 240
 • Τμήμα Εισπράξεων 213 2116 247, 275, 288 και 489
 • Προϊστάμενος Εκκαθάρισης Λογαριασμών 213 2116 292
 • Τμήμα Εκκαθάρισης Λογαριασμών 213 2116 214,287 και 296

Δάνεια Ο.Τ.Α.

 • Προϊστάμενος Διεύθυνσης : 213-2116 – 434
 • Τμήμα (Α) Δανείων Τ.Ν.&Π.Α (Δ7) : 213-2116 – 227, 222, 228
 • Τμήμα (Β) Δανείων Επιχειρήσεων Τ.Ν.&Π.Α και Νομικών Προσώπων: 213 2116-219
 • Τμήμα ( Γ ) Απόδοσης Προϊόντος Δανείων (Δ7) : 213-2116 – 217, 218, 221
 • Τμήμα ( Δ ) Εξυπηρέτησης Δανείων (Δ7): 213-2116 – 216, 231

Τραπεζικές εργασίες

 • Kαταθέσεις Ταμιευτηρίου- Προθεσμιακές : 157, 154, 150, 161
 • Εκμίσθωση θυρίδων : 440, 441

Παρακαταθήκες

 • Συστάσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 138,121,122
 • Αποδόσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 132, 447,114,115,116
 • Συστάσεις & αποδόσεις αυτουσίων παρακαταθηκών : 126, 129, 130
 • Απαλλοτριώσεις : 356, 357, 360

Διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π. & Οργανισμών

 • Διαχείριση κεφαλαίων Ο.Τ.Α. , ΕΛ.ΤΑ. κλπ : 162, 164, 169
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων