Τ.Π.& Δ και ΚΑΠΕ

Το 2016 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο, ως εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ανέλαβε την υποχρέωση να συνεισφέρει την τεχνογνωσία του στους Ο.Τ.Α. προκειμένου τα επενδυτικά τους σχέδια για ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού να καταστούν επιλέξιμα δανειοδότησης από το ΤΠΔ. Προς τον σκοπό αυτό, το ΚΑΠΕ παρέχει Οδηγό Μελετών, υπόδειγμα τευχών δημοπράτησης, αξιολόγηση της τεχνοοικονομικής μελέτης και των προδιαγραφών του έργου και επιτόπια επαλήθευση των φωτεινών χαρακτηριστικών των φωτιστικών σωμάτων και της ισχύος του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

Σχετική ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2017, στην παραδοσιακή αίθουσα συναλλαγών της Κ.Υ. του Τ.Π.&Δ, με ιδιαίτερη επιτυχία αφού σε αυτήν συμμετείχαν 230 άτομα – εκπρόσωποι φορέων Ο.Τ.Α. από όλη τη χώρα αλλά και άλλων φορέων που εμπλέκονται με τη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού των Ο.Τ.Α. Ήδη, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του οδοφωτισμού περισσότεροι από 65 Δήμοι, ενώ έχουν αποπερατωθεί έργα οδοφωτισμού σε 5 Δήμους.

Επιπλέον, το 2017, υπεγράφη νέα προγραμματική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΤΠΔ και ΚΑΠΕ για την τεχνική υποστήριξη του χρηματοδοτικού προγράμματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις των ΟΤΑ μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων