Τ.Π.& Δ και ΕΤΕπ

Στο πλαίσιο της στήριξης των πολυτομεακών επενδυτικών προγραμμάτων των OTA, το ΤΠΔ, υπέβαλε, το 2011, πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.). Η σχετική συμφωνία χρηματοδοτικής συνεργασίας ύψους 100 εκατ. υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2013, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πολύ ευνοϊκούς όρους για την εκτέλεση έργων στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης των δρόμων/οδών και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, των εκπαιδευτικών υποδομών, της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, της δημόσιας αποκατάστασης κτιρίων, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης τουριστικών υποδομών.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, το ΤΠΔ εκταμίευσε το σύνολο του ποσού. Σήμερα, εξετάζεται η δυνατότητα νέας χρηματοδοτικής συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου και της ΕΤΕπ πάντα προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων