Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων, στο Τ. Π. & Δανείων

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΝ 07/02/2023
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων