Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ

17.01.2020 Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ περισσότερα
21.03.2019 Β) ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΤΑ
21.03.2019 Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το Τ. Π. & Δανείων δέχεται καταθέσεις φορέων Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 80...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων