Αιτήσεις Νομιμοποίησης

Αίτηση Νομιμοποίησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΥΠΟΚ-ΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε).

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης για ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης για ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης για ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ε.Π.Ε.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΝΠΔΔ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΝΠΙΔ ΣΥΣΤΑΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ο.Ε. και Ε.Ε.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων