Συμμετοχή του Τ. Π.&Δ. στην Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων

Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στην Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων όπως:

  • Βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ.,
  • τέλη κυκλοφορίας οχημάτων,
  • e-παράβολο,
  • δασμοί κτλ,

για τους υφιστάμενους συναλλασσόμενους του, με χρέωση των λογαριασμών ταμιευτηρίου που τηρούν σε αυτό.

Για την διεξαγωγή των εν λόγω συναλλαγών στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας πρέπει να προσκομίζεται το βιβλιάριο του λογαριασμού χρέωσης, Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο και το κατά περίπτωση Έντυπο με το κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί στις κατηγορίες: «Ταυτότητα Οφειλής», «Κωδικός Πληρωμής», «Ταυτότητα Πληρωμής».

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων