Συμμετοχή του Τ. Π.&Δ. στην Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων

Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στην Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων όπως:

  • Βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ.,
  • τέλη κυκλοφορίας οχημάτων,
  • e-παράβολο,
  • δασμοί κτλ,

για τους υφιστάμενους συναλλασσόμενους του, με χρέωση των λογαριασμών ταμιευτηρίου που τηρούν σε αυτό.

Για την διεξαγωγή των εν λόγω συναλλαγών στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας πρέπει να προσκομίζεται το βιβλιάριο του λογαριασμού χρέωσης, Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο και το κατά περίπτωση Έντυπο με το κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί στις κατηγορίες: «Ταυτότητα Οφειλής», «Κωδικός Πληρωμής», «Ταυτότητα Πληρωμής».

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων