Συμβάσεις Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ15)

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΤΟΣ 2011


Ημερομηνία σύμβασης21-01-2011
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του Καταστήματος Πάτρας.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.738,00 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ – DIVICO SECURITY
Ημερομηνία σύμβασης24-01-2011
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των συστημάτων καθορισμού σειράς προτεραιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.371,06 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΝIΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ – MELLON TECHNOLOGIES
Ημερομηνία σύμβασης28-01-2011
Περιγραφή είδουςΑνακαίνιση χρωματισμών στα 101, 101α, 102,103,104α, 104β,116 καθώς και στο χώρο αναμονής που βρίσκεται μπροστά από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στον Α’ όροφο του κτιρίου της Κ.Υ. επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης15 ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ7.367,70 €
Είδος διαγωνισμούΣφραγισμένες Προσφορές (αρ. απόφασης 38092/26.01.2011)
ΑνάδοχοςΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΟΡΤΗΣ
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

01-02-2011

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων ασφαλείας – πυρασφάλειας των κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29, και Καταστημάτων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) των Καταστημάτων Θεσσαλονίκης  και  Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ11.472,21 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

7-02-2011

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης, ασφάλειας εσωτερικών χώρων και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ6.099,57 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία σύμβασης14-02-2011
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού στα κτίρια επί των οδών Ακαδημίας 40, Ακαδημίας 42, και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και του Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ5.889,24 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΘ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

3-05-2011

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.045,50 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

24-06-2011

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Μηχανογραφικού Κέντρου του κτιρίου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.073,82 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςNIGICO  ΑΕΒΕ

ΕΤΟΣ 2010

Ημερομηνία σύμβασης22-01-2010
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα ΑΜΕΑ με πλατφόρμα STRATEGOS-B του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.773,48 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – POLYLIFT
Ημερομηνία σύμβασης22-01-2010
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση δύο (2) υδραυλικών ανελκυστήρων του Καταστήματος Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.236,25 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΡΕΤΖΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ε.Π.Ε.
Ημερομηνία σύμβασης22-01-2010
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των συστημάτων καθορισμού σειράς προτεραιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.326,47 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΝIΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ – MELLON TECHNOLOGIES
Ημερομηνία σύμβασης25-01-2010
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του Καταστήματος Πάτρας.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.648,96 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ – DIVICO SECURIT
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

26-01-2010

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης, ασφάλειας εσωτερικών χώρων και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ5.901,21 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

01-02-2010

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων ασφαλείας – πυρασφάλειας των κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29, και Καταστημάτων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) των Καταστημάτων Θεσσαλονίκης  και  Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ11.099,13 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία σύμβασης11-02-2010
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού στα κτίρια επί των οδών Ακαδημίας 40, Ακαδημίας 42, και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και του Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ5.697,72 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΘ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

11-02-2010

Περιγραφή είδουςΕκπόνηση Μελέτης Τοπογραφικής Αποτύπωσης Ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Καλυψώ» στην Αρκίτσα Φθιώτιδας..
Διάρκεια σύμβασης90 ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ36.285,00 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση (Ν.3481/2006 αρθ. 5,παρ. 4,περ. στ’)
ΑνάδοχοςΑΝΤΑΙΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

28-04-2010

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.028,50 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

21-06-2010

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Μηχανογραφικού Κέντρου του κτιρίου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.073,82 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςNIGICO  ΑΕΒΕ
Ημερομηνία σύμβασης1-07-2010
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού του Καταστήματος Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ4.472,28 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕλευθέριος  Αθ.  Σαμαράς

ΕΤΟΣ 2009

 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

09-01-2009

Περιγραφή είδουςΠρομήθεια, αντικατάσταση υλικών και επισκευή βανών και διαρροών στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, στο μισθωμένο κτίριο του Τ. Π. και Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 42
Διάρκεια σύμβασηςΟκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ3.332,00 €
Είδος ΔιαγωνισμούΠρόχειρος Διαγωνισμός (αρ. διακήρυξης 11699/7-1-2009 )
ΑνάδοχοςΣΠΥΡΟΣ Β. ΒΑΡΔΑΡΟΣ – VARCON
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

29-01-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης Καταστήματος Πάτρας
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.618,00 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςDIVICO – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

29-01-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας – Πυρασφαλείας κτιρίων του Ταμείου επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και Καταστημάτων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) Καταστημάτων Θεσσαλονίκης  και  Πειραιά
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ10.968,23 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

02-02-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των Συστημάτων Καθορισμού Σειράς Προτεραιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.310,73 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΝIΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ – 

MELLON TECHNOLOGIES

 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

02-02-2009

Περιγραφή είδουςΑποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μεταλλικών σκελετών «DEXION» για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου στα κτίρια επί των οδών Ακαδημίας 40, Ακαδημίας 42 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29
Διάρκεια σύμβασηςΤριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ4.790,00 €
Είδος ΔιαγωνισμούΠρόχειρος Διαγωνισμός
ΑνάδοχοςΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΟΡΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

03-02-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Δύο (2) Υδραυλικών Ανελκυστήρων Καταστήματος Θεσσαλονίκης
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.209,80 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΡΕΤΖΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ε.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

09-02-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα ΑΜΕΑ με πλατφόρμα  STRATEGOS-B κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.752,48 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

23-02-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων Κλιματισμού και Εξαερισμού κτιρίων Ακαδημίας 40 και 42, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ5.640,60 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΘ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

09-03-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Αυτόματης Κατάσβεσης, Ασφάλειας Εσωτερικών Χώρων και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ5.831,00 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

19-03-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών «SCADA BETON»
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ499,80 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

19-03-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Προκοστολόγησης Τεχνικών Έργων «eCM-ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ»
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ464,10 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

30-03-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Μεταλλικών Κατασκευών «INSTANT»
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ630,70 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

28-04-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.011,50 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

10-06-2009

Περιγραφή είδουςΠρομήθεια υλικών και εργασίες στεγανοποίησης και ανακλαστικής θερμομόνωσης της ταράτσας του 8ου ορόφου του Μεγάρου επί των οδών Πατησίων 34, Σολωμού και Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασηςΕνενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ33.290,00 €
Είδος ΔιαγωνισμούΠρόχειρος Διαγωνισμός (αρ. διακήρυξης 170178/19-12-2008 )
ΑνάδοχοςΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΟΡΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

25-06-2009

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Μηχανογραφικού Κέντρου του κτιρίου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.961,28 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςNIGICO  ΑΕΒΕ
Ημερομηνία σύμβασης25-06-2009
Περιγραφή είδουςΣυντήρηση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού του Καταστήματος Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ4.241,16 €
Είδος διαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕλευθέριος  Αθ.  Σαμαράς

ΕΤΟΣ 2008

 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

31-03-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας – Πυρασφαλείας κτιρίων του Ταμείου επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29, Καταστήματος Θεσσαλονίκης και Καταστήματος Πειραιά, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) Καταστήματος Θεσσαλονίκης  και  Καταστήματος Πειραιά
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ10.563,63 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

07-04-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Δύο (2) Ανελκυστήρων Καταστήματος Θεσσαλονίκης
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.120,88 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΡΕΤΖΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ε.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

10-04-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης Καταστήματος Πάτρας
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ2.512,68 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ – DIVICO SECURITY
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

16-04-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών «SCADA BETON»
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ499,80 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

16-04-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Προκοστολόγησης Τεχνικών Έργων «eCM-ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ»
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ464,10 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

17-4-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Αυτόματης κατάσβεσης, Ασφαλείας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), Έλεγχου Πορείας Νυχτοφυλάκων Μεγάρου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ8.232,42 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςFIRE WALL E.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

05-05-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασηςΕπτά Μήνες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ517,65 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

12-05-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Εννέα (9) Ανελκυστήρων κτιρίων του Ταμείου επί των Οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34–Σολωμού–Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ9.585,24 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΧ. ΒΕΡΕΜΗΣ – OTIS Α.Β.Ε.Τ.Ε
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

21-05-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα φορτίου στο κτίριο του Ταμείου επί των Οδών Πατησίων 34–Σολωμού–Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ876,00 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

21-05-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων Μεγάρων Ακαδημίας 40 και 42, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ5.426,40 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΘ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

26-05-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα ΑΜΕΑ με πλατφόρμα  STRATEGOS-B κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.685,04 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – POLYLIFT
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

06-06-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Μεταλλικών Κατασκευών «INSTANT»
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ630,70 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

03-07-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)  CHLORIDE SYNTHESIS TWIN 20/33 σε παράλληλη σύνδεση στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Μεγάρου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ1.913,46 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςNIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – NIGICO ΑΕΒΕ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

15-07-2008

Περιγραφή είδουςΣυντήρηση των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού του Καταστήματος του Τ. Π. και Δανείων  στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35.
Διάρκεια σύμβασηςΕτήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ4.141,20 €
Είδος ΔιαγωνισμούΜε διαπραγμάτευση
ΑνάδοχοςΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘ. ΣΑΜΑΡΑΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

28-07-2008

Περιγραφή είδουςΠρομήθεια, αντικατάσταση υλικών και επισκευή παραθύρων και εξωφύλλων παραθύρων – ρολών στο κτίριο του Τ. Π. και Δανείων επί των οδών Πατησίων 34, Σολωμού και Κάνιγγος.
Διάρκεια σύμβασηςΕκατό (100) εργάσιμες ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ40.226,76 €
Είδος ΔιαγωνισμούΠρόχειρος Διαγωνισμός (αρ. διακήρυξης  9752/15-4-2008)
ΑνάδοχοςΔΙΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων