Συμβάσεις Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ15)

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΤΟΣ 2011


Ημερομηνία σύμβασης 21-01-2011
Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του Καταστήματος Πάτρας.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.738,00 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ – DIVICO SECURITY
Ημερομηνία σύμβασης 24-01-2011
Περιγραφή είδους Συντήρηση των συστημάτων καθορισμού σειράς προτεραιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.371,06 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΝIΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ – MELLON TECHNOLOGIES
Ημερομηνία σύμβασης 28-01-2011
Περιγραφή είδους Ανακαίνιση χρωματισμών στα 101, 101α, 102,103,104α, 104β,116 καθώς και στο χώρο αναμονής που βρίσκεται μπροστά από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στον Α’ όροφο του κτιρίου της Κ.Υ. επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης 15 ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 7.367,70 €
Είδος διαγωνισμού Σφραγισμένες Προσφορές (αρ. απόφασης 38092/26.01.2011)
Ανάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΟΡΤΗΣ
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

01-02-2011

Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας – πυρασφάλειας των κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29, και Καταστημάτων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) των Καταστημάτων Θεσσαλονίκης  και  Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 11.472,21 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

7-02-2011

Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης, ασφάλειας εσωτερικών χώρων και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 6.099,57 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία σύμβασης 14-02-2011
Περιγραφή είδους Συντήρηση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού στα κτίρια επί των οδών Ακαδημίας 40, Ακαδημίας 42, και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και του Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 5.889,24 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος Θ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

3-05-2011

Περιγραφή είδους Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.045,50 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

24-06-2011

Περιγραφή είδους Συντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Μηχανογραφικού Κέντρου του κτιρίου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.073,82 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος NIGICO  ΑΕΒΕ

ΕΤΟΣ 2010

Ημερομηνία σύμβασης 22-01-2010
Περιγραφή είδους Συντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα ΑΜΕΑ με πλατφόρμα STRATEGOS-B του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.773,48 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – POLYLIFT
Ημερομηνία σύμβασης 22-01-2010
Περιγραφή είδους Συντήρηση δύο (2) υδραυλικών ανελκυστήρων του Καταστήματος Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.236,25 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΡΕΤΖΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ε.Π.Ε.
Ημερομηνία σύμβασης 22-01-2010
Περιγραφή είδους Συντήρηση των συστημάτων καθορισμού σειράς προτεραιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.326,47 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΝIΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ – MELLON TECHNOLOGIES
Ημερομηνία σύμβασης 25-01-2010
Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του Καταστήματος Πάτρας.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.648,96 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ – DIVICO SECURIT
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

26-01-2010

Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης, ασφάλειας εσωτερικών χώρων και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 5.901,21 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

01-02-2010

Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας – πυρασφάλειας των κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29, και Καταστημάτων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) των Καταστημάτων Θεσσαλονίκης  και  Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 11.099,13 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία σύμβασης 11-02-2010
Περιγραφή είδους Συντήρηση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού στα κτίρια επί των οδών Ακαδημίας 40, Ακαδημίας 42, και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και του Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 5.697,72 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος Θ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία σύμβασης

 

11-02-2010

Περιγραφή είδους Εκπόνηση Μελέτης Τοπογραφικής Αποτύπωσης Ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Καλυψώ» στην Αρκίτσα Φθιώτιδας..
Διάρκεια σύμβασης 90 ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 36.285,00 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση (Ν.3481/2006 αρθ. 5,παρ. 4,περ. στ’)
Ανάδοχος ΑΝΤΑΙΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

28-04-2010

Περιγραφή είδους Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.028,50 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

21-06-2010

Περιγραφή είδους Συντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Μηχανογραφικού Κέντρου του κτιρίου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.073,82 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος NIGICO  ΑΕΒΕ
Ημερομηνία σύμβασης 1-07-2010
Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού του Καταστήματος Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 4.472,28 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος Ελευθέριος  Αθ.  Σαμαράς

ΕΤΟΣ 2009

 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

09-01-2009

Περιγραφή είδους Προμήθεια, αντικατάσταση υλικών και επισκευή βανών και διαρροών στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, στο μισθωμένο κτίριο του Τ. Π. και Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 42
Διάρκεια σύμβασης Οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 3.332,00 €
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός (αρ. διακήρυξης 11699/7-1-2009 )
Ανάδοχος ΣΠΥΡΟΣ Β. ΒΑΡΔΑΡΟΣ – VARCON
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

29-01-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης Καταστήματος Πάτρας
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.618,00 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος DIVICO – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

29-01-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας – Πυρασφαλείας κτιρίων του Ταμείου επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και Καταστημάτων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) Καταστημάτων Θεσσαλονίκης  και  Πειραιά
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 10.968,23 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

02-02-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση των Συστημάτων Καθορισμού Σειράς Προτεραιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.310,73 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΝIΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ – 

MELLON TECHNOLOGIES

 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

02-02-2009

Περιγραφή είδους Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μεταλλικών σκελετών «DEXION» για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου στα κτίρια επί των οδών Ακαδημίας 40, Ακαδημίας 42 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29
Διάρκεια σύμβασης Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 4.790,00 €
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΟΡΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

03-02-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση Δύο (2) Υδραυλικών Ανελκυστήρων Καταστήματος Θεσσαλονίκης
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.209,80 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΡΕΤΖΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ε.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

09-02-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα ΑΜΕΑ με πλατφόρμα  STRATEGOS-B κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.752,48 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

23-02-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων Κλιματισμού και Εξαερισμού κτιρίων Ακαδημίας 40 και 42, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 5.640,60 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος Θ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

09-03-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Αυτόματης Κατάσβεσης, Ασφάλειας Εσωτερικών Χώρων και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 5.831,00 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

19-03-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών «SCADA BETON»
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 499,80 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

19-03-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Προκοστολόγησης Τεχνικών Έργων «eCM-ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ»
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 464,10 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

30-03-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Μεταλλικών Κατασκευών «INSTANT»
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 630,70 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

28-04-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.011,50 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

10-06-2009

Περιγραφή είδους Προμήθεια υλικών και εργασίες στεγανοποίησης και ανακλαστικής θερμομόνωσης της ταράτσας του 8ου ορόφου του Μεγάρου επί των οδών Πατησίων 34, Σολωμού και Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασης Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 33.290,00 €
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός (αρ. διακήρυξης 170178/19-12-2008 )
Ανάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΟΡΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

25-06-2009

Περιγραφή είδους Συντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του Μηχανογραφικού Κέντρου του κτιρίου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.961,28 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος NIGICO  ΑΕΒΕ
Ημερομηνία σύμβασης 25-06-2009
Περιγραφή είδους Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού του Καταστήματος Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 4.241,16 €
Είδος διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος Ελευθέριος  Αθ.  Σαμαράς

ΕΤΟΣ 2008

 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

31-03-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας – Πυρασφαλείας κτιρίων του Ταμείου επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29, Καταστήματος Θεσσαλονίκης και Καταστήματος Πειραιά, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) Καταστήματος Θεσσαλονίκης  και  Καταστήματος Πειραιά
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 10.563,63 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

07-04-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Δύο (2) Ανελκυστήρων Καταστήματος Θεσσαλονίκης
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.120,88 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΡΕΤΖΟΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ε.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

10-04-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης Καταστήματος Πάτρας
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.512,68 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ – DIVICO SECURITY
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

16-04-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών «SCADA BETON»
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 499,80 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

16-04-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση και Υποστήριξη Προγράμματος Προκοστολόγησης Τεχνικών Έργων «eCM-ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ»
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 464,10 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

17-4-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Αυτόματης κατάσβεσης, Ασφαλείας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), Έλεγχου Πορείας Νυχτοφυλάκων Μεγάρου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 8.232,42 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος FIRE WALL E.Π.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

05-05-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασης Επτά Μήνες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 517,65 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

12-05-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Εννέα (9) Ανελκυστήρων κτιρίων του Ταμείου επί των Οδών Ακαδημίας 40 και Πατησίων 34–Σολωμού–Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 9.585,24 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ – OTIS Α.Β.Ε.Τ.Ε
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

21-05-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα φορτίου στο κτίριο του Ταμείου επί των Οδών Πατησίων 34–Σολωμού–Κάνιγγος 29.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 876,00 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

21-05-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων Μεγάρων Ακαδημίας 40 και 42, Πατησίων 34 – Σολωμού – Κάνιγγος 29 και Καταστήματος Πειραιά.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 5.426,40 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος Θ.ΚΕΠΑΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

26-05-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση ενός μηχανοκίνητου ανελκυστήρα ΑΜΕΑ με πλατφόρμα  STRATEGOS-B κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.685,04 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – POLYLIFT
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

06-06-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση Προγράμματος Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Μεταλλικών Κατασκευών «INSTANT»
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 630,70 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

03-07-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση των δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)  CHLORIDE SYNTHESIS TWIN 20/33 σε παράλληλη σύνδεση στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Μεγάρου Ακαδημίας 40.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 1.913,46 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – NIGICO ΑΕΒΕ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

15-07-2008

Περιγραφή είδους Συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού του Καταστήματος του Τ. Π. και Δανείων  στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35.
Διάρκεια σύμβασης Ετήσια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 4.141,20 €
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση
Ανάδοχος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘ. ΣΑΜΑΡΑΣ
 

Ημερομηνία Σύμβάσης

 

28-07-2008

Περιγραφή είδους Προμήθεια, αντικατάσταση υλικών και επισκευή παραθύρων και εξωφύλλων παραθύρων – ρολών στο κτίριο του Τ. Π. και Δανείων επί των οδών Πατησίων 34, Σολωμού και Κάνιγγος.
Διάρκεια σύμβασης Εκατό (100) εργάσιμες ημέρες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 40.226,76 €
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός (αρ. διακήρυξης  9752/15-4-2008)
Ανάδοχος ΔΙΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ωράριο λειτουργίας του Τ.Π. και Δανείων στις 29-12-2023 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων