Λειτουργία Call Center

Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο που δέχεται κλήσεις για θέματα στεγαστικών δανείων στον αριθμό 2132116555

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων