Εκτέλεση Τραπεζικών Εργασιών

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων εκτελεί επιπλέον ένα πλήθος Τραπεζικών εργασιών, όπως :

  • Αποδοχή καταθέσεων Ταμιευτηρίου, Προθεσμίας, Οψεως, και άλλων νομίμων καταθέσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα.
  • Διάθεση Τίτλων του Δημοσίου.
  • Εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
  • Αποδοχή καταθέσεων Κεφαλαίων Ο.Τ.Α. (με δική τους Ταμειακή Υπηρεσία) και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
  • Εξόφληση-διαχείριση επιταγών βοηθηματούχων Ταμείων Αρωγής κλπ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων