Ανακοίνωση για το φόρο των καταθέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, αυξάνεται από 10% σε 15%, για τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 1/1/2013 και μετά, ανεξάρτητα αν αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2012. (ν. 4110/23-1-2013 & ΠΟΛ.1023/112-2013 του Υπ. Οικονομικών )

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων