Ανακοίνωση για το φόρο των καταθέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, αυξάνεται από 10% σε 15%, για τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 1/1/2013 και μετά, ανεξάρτητα αν αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2012. (ν. 4110/23-1-2013 & ΠΟΛ.1023/112-2013 του Υπ. Οικονομικών )

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων