Διαδικασία Συνταξιοδότησης Και Εφάπαξ

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, ο δανειολήπτης θα πρέπει να προσκομίσει ή να αποστείλει αντίγραφο της συνταξιοδοτικής του πράξης προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση ή αποδέσμευση του εφάπαξ βοηθήματός του και να δώσει εντολή παρακράτησης της μηνιαίας δόσης από τη σύνταξη.

Ο μέσος χρόνος αναμονής της απάντησης σε αίτηση για δέσμευση ή αποδέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο μηνών.

Επισημαίνεται ότι η παρακράτηση της δόσης γίνεται μόνο από οριστική σύνταξη και όχι από προσωρινή εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ο δανειολήπτης και το ποσό αυτής επαρκεί για την κάλυψη της μηνιαίας δόσης.

Δέσμευση εφάπαξ (τα ¾ του οποίου έχουν εκχωρηθεί από τον δανειολήπτη βάσει της δανειακής σύμβασης που έχει συνάψει με το Τ. Π & Δανείων) πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που:

α)  υπάρχει ληξιπρόθεσμο χρέος στην εξυπηρέτηση του δανείου

β) η μηνιαία δόση υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών του

γ) υπάρχει μη εξυπηρετούμενο ποσό από ρύθμιση δανείου

Ειδικότερα για τα ποσά που έχουν δεσμευθεί από το  Ε.Τ.Ε.Α.Π (πρώην Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων) επισημαίνεται ότι η απόδοση αυτών στο Τ. Π. & Δανείων πραγματοποιείται συνήθως σε διάστημα 2-4 μηνών από τη στιγμή της έκδοσης της σχετικής απόφασης και εφόσον εισαχθούν στην υπηρεσία γίνεται η επεξεργασία, οι λογιστικές τακτοποιήσεις και ο δανειολήπτης λαμβάνει αναλυτική γραπτή ενημέρωση.

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ρύθμιση του δανείου και στη συνέχεια απόδοση του εφάπαξ, πρώτα  «εξοφλείται» τυχόν μη εξυπηρετούμενο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που η δόση, μετά τη ρύθμιση, υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών του δανειολήπτη, το εφάπαξ χρησιμοποιείται για τη μερική εξόφληση κεφαλαίου του δανείου ώστε να επιτευχθούν τα 3/10.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μη εξυπηρετούμενο κεφάλαιο λόγω ρύθμισης και ταυτόχρονα η δόση μετά τη ρύθμιση δεν υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών του δανειολήπτη, το εφάπαξ επιστρέφεται.

Για την αίτηση αποδέσμευσης του εφάπαξ πατήστε εδώ

Για την αίτηση παρακράτησης  πατήστε εδώ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων