Χρήσιμα τηλέφωνα

Χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλεφωνικό κέντρο Κεντρικής Υπηρεσίας : 213.21.16.100

Fax : 210.36.09.545


Για να καλέσετε οποιοδήποτε τηλέφωνο, πληκτρολογήστε 213.21.16….  συμπληρώνοντας τον τριψήφιο αριθμό όπως περιγράφεται παρακάτω.


Εξυπηρέτηση Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών (Δ5-Δ6)

 • Τηλεφωνικό Κέντρο Στεγαστικών Δανείων τηλ. 213 2116 555
 • Διευθυντής Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών τηλ. 213 2116 248
 • Προϊστάμενος Δικαστικών Διακανονισμών, Ν. Κατσέλη τηλ. 213 2116 270
 • Τμήμα Δικαστικών Διακανονισμών, Ν. Κατσέλη τηλ. 213 2116 289 και 475
 • Προϊστάμενος Ρυθμίσεων τηλ. 213 2116 285
 • Τμήμα Ρυθμίσεων τηλ. 213 2116 273, 280, 478, 271, 295 και 472
 • Προϊστάμενος Εισπράξεων 213 2116 240
 • Τμήμα Εισπράξεων 213 2116 247, 275, 288 και 489
 • Προϊστάμενος Εκκαθάρισης Λογαριασμών 213 2116 292
 • Τμήμα Εκκαθάρισης Λογαριασμών 213 2116 214,287 και 296

Δάνεια Ο.Τ.Α.

 • Προϊστάμενος Διεύθυνσης : 213-2116 – 434
 • Τμήμα (Α) Δανείων Τ.Ν.&Π.Α (Δ7) : 213-2116 – 227, 222, 228
 • Τμήμα (Β) Δανείων Επιχειρήσεων Τ.Ν.&Π.Α και Νομικών Προσώπων: 213 2116-219
 • Τμήμα ( Γ ) Απόδοσης Προϊόντος Δανείων (Δ7) : 213-2116 – 217, 218, 221
 • Τμήμα ( Δ ) Εξυπηρέτησης Δανείων (Δ7): 213-2116 – 216, 231

Τραπεζικές εργασίες

 • Kαταθέσεις Ταμιευτηρίου- Προθεσμιακές : 157, 154, 150, 161
 • Εκμίσθωση θυρίδων : 440, 441

Παρακαταθήκες

 • Συστάσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 138,121,122
 • Αποδόσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 132, 447,114,115,116
 • Συστάσεις & αποδόσεις αυτουσίων παρακαταθηκών : 126, 129, 130
 • Απαλλοτριώσεις : 356, 357, 360

Διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π. & Οργανισμών

 • Διαχείριση κεφαλαίων Ο.Τ.Α. , ΕΛ.ΤΑ. κλπ : 162, 164, 169
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Υπόδειγμα Εκταμίευσης Δανείων Νομικών Προσώπων Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων