Ποια είναι η σχέση του Τ.Π.&Δ με την αναγκαστική Απαλλοτρίωση;

Οι αποζημιώσεις των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς τους δικαιούχους (ιδιοκτήτες ακινήτων) κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Γραφεία Παρακαταθηκών στις κατά τόπους ΔΟΥ) ως Χρηματικές Παρακαταθήκες, από τους φορείς για λογαριασμό των οποίων κηρύσσεται η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση, υπέρ των δικαιούχων που έχουν δικαιώματα επί των ακινήτων, στους οποίους θα αποδοθούν αφού ,ως επί το πλείστον, αναγνωρισθούν δικαστικά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων