Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014.

17 Δεκεμβρίου 2014
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) όλες οι ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες – με εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων  από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – καθώς και όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Γραφεία Παρακαταθηκών)  παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δεύτερη και τελευταία δημοσίευση. H τελευταία δημοσίευση της δεύτερης πρόσκλησης έγινε την  Κυριακή 28/09/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι από 29 Νοεμβρίου 2014 έχουν παραγραφεί όλες οι  ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκεςμε εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων  από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις – καθώς και όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, που είχαν συσταθεί πριν την 01-01-1989 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Καταστήματα Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Γραφεία Παρακαταθηκών).

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων