Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Οργανόγραμμα

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Γ. Βαρλαμίτης
Μέλη Ιωάννης Κ. Ψυχάρης (αναπληρωτής Προέδρου)

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Κωνσταντίνος  Ν. Θεοδωρόπουλος

Δημήτριος Σ. Τσιαντής

Οδυσσέας Θεμ. Ντριβαλάς

Αργυρώ Ι. Ελευθεριάδου

Κυριακή Σ. Μανωλοπούλου

Πηνελόπη Σ. Παγώνη

Χρήστος Κ. Σπανός

Αλέξης Ν. Αλεξόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη
Χρήστος Μ. Γιαννακόπουλος

Νικόλαος Γ. Χατζηεργάτης

Γεώργιος Ν. Κοτρωνιάς

Δημήτριος Γ. Λιάτσος

Βασιλική Ι. Αρβανιτοπούλου

Φανή Α. Καραμήτσα

Ιωάννης Κ. Κατσούδας

Παναγιώτης Γ. Νικολαϊδης

Νικόλαος Θ. Χρήστου

Ελπίδα-Νικολέτα Δ. Βασιλειάδου

Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Στ. Ασημάκη

 

Κεντρική Υπηρεσία

Ακαδημίας 40

ΑΘΗΝΑ 101 74

Τηλ. Κέντρο : 213 2116100

FAX: 210 3609545

Διευθύνσεις
Δ1 Διοικητικού

Προϊστάμενος: 2132116205
Τμήμα Διοικ. Προσ/κου: 2132116202
Τμήμα Γραμμ. & Αρχείου: 2132116187
Τμήμα ΠΑΡΑΚ. Δικογρ. & Νομ/σεων: 2132116342
Τμήμα Ασφάλειας & Πολ. Σχεδίασης: 2132116484

Δ2 Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος: 2132116426
Τμήμα Μισθοδοσίας: 2132116424
Τμήμα Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας: 2132116425
Τμήμα Προμηθειών: 2132116427
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού: 2132116428

Δ3 Χρηματικών Παρακαταθηκών

Προϊστάμενος: 2132116140
Τμήμα Σύστασης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116138
Τμήμα Σύστασης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116120
Τμήμα Απόδοσης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116132
Τμήμα Απόδοσης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116447

Δ4 Ειδικών Παρακαταθηκών

Προϊστάμενος: 2132116125
Τμήμα ΣΥΣΤ. ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ Παρακαταθηκών: 2132116126
Τμήμα ΑΠΟΔ. ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ Παρακαταθηκών: 2132116129
Τμήμα ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΕΛΩΝ. ΠΑΡ/ΚΩΝ Κ.Υ. & ΠΑΡ/ΚΩΝ Π.Υ.: 2132116128

Δ6 Εξυπηρέτηση Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών

Για να καλέσετε οποιοδήποτε τηλέφωνο, πληκτρολογήστε 213.21.16….  συμπληρώνοντας τον τριψήφιο αριθμό όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εξυπηρέτηση Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών (Δ6)

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 201 ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ – υπερχρεωμένα νοικοκυριά εσωτ. 289,470
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 202 Προϊσταμένη Τμήματος 2132116.285
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 203 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛHΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ εσωτ. 295,471
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 204 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 271,295
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 206 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ για Ν.3869/2010 εσωτ. 279
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 208 Προϊσταμένη Τμήματος 2132116.240
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 209 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞ/ΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ εσωτ. 214,296
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 287
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 211 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 254

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ εσωτ. 281, 259

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 215 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 449, 489

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 449

 • ΓΡΑΦΕΙΟ 216 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 277,245
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 217  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ εσωτ. 284, 275
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 218  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΦΑΠΑΞ εσωτ. 247,288
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 220 Προϊστάμενος Δ/νσης Εξυπηρέτησης Δανείων, 2132116.434
 • ΓΡΑΦΕΙΟ 221 Προϊστάμενος Τμήματος εσωτ. 292

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 002,003 (ισόγειο) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ εσωτ. 273, 280, 478

(Για αποστολή αιτημάτων Fax 210 3609545)


Δ7 Δανείων Τ.Ν. & Π.Α., Ν.Π.

Προϊστάμενος: 2132116434
Τμήμα Δανείων Τοπικής, Νομαρχ. & Περιφ. Αυτοδιοίκησης: 2132116221
Τμήμα Δανείων ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Τ.Ν. & Π.Α. & ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 2132116227
Τμήμα Απόδοσης Προϊόντος Δανείων: 2132116218
Τμήμα Εξυπηρέτησης Δανείων: 2132116216

Δ8 Απαλλοτριώσεων

Προϊστάμενος: 2132116360
Τμήμα Α’ Απαλλοτριώσεων: 2132116331
Τμήμα Β’ Απαλλοτριώσεων: 2132116356
Τμήμα Γ’ Απαλλοτριώσεων: 2132116330
Τμήμα Δ’ Απαλλοτριώσεων: 2132116357

Δ9 Καταθέσεων

Προϊστάμενος: 2132116171
Τμήμα Κεφαλαίων Νομικών Προσώπων: 2132116169
Τμήμα Κεφ. Οργ/σμών Τ.Ν. & Π.Α. & Λοιπ. Λογ/σμών: 2132116164
Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης: 2132116163

Δ10 Ταμειακή

Προϊστάμενος: 2132116484
Τμήμα Εκμίσθωσης Θυρίδων & Εποπτ. Διαχ. Αυτ. Παρ/κων:
Τμήμα Γ’ Καταθέσεων & Ειδικών Λογαριασμών: 2132116162
Τμήμα Κεντρικού Ταμείου: 2132116157

Δ11 Λογιστηρίου

Προϊστάμενος: 2132116326
Τμήμα Γενικού Λογιστηρίου: 2132116323
Τμήμα Αναλυτικών Καθολικών: 2132116313
Τμήμα Συμψηφισμού: 2132116301

Δ12 Οργάνωσης & Προγραμματισμού

Προϊστάμενος: 2132116195
Τμήμα Προγραμματισμού: 2132116197
Τμήμα Οργάνωσης & Μελετών: 2132116199

Δ13 Είσπραξης Εσόδων

Προϊστάμενος: 2132116263
Τμήμα Είσπραξης Εσόδων: 2132116257
Τμήμα Διοικητικής Εκτέλεσης: 2132116261

Δ14 Πληροφορικής

Προϊστάμενος: 2132116404
Τμήμα Ανάλυσης & Προγρ. Δανείων & Λοιπ. Πιστωτ. Εργασιών: 2132116372
Τμήμα Ανάλυσης & Προγρ. Παρ/κων & Λοιπ. Καταθέσεων: 2132116411
Τμήμα Ανάλυσης & Προγρ. Λοιπών Υπηρεσιών & Δικτ. Κατ/των: 2132116406
Τμήμα Μελετών & Λειτουργίας Η/Υ & Βοηθητικών Μηχαν/των: 2132116456
Τμήμα Εκμετάλλευσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών: 2132116390

Δ15 Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος: 2132116463
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών: 2132116467
Τμήμα Κατασκευών Συντήρησης: 2132116462

Δ16 Επιθεώρησης

Προϊστάμενος: 2132116461
Επιθεωρητές: 2132116460, 2132116480, 2132116481, 2132116482
Τμήμα Γραμματείας Επιθεώρησης: 2132116465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Καταστήματα

Πειραιά

Ακτή Ποσειδώνος 2
Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 2132125349, 2132125350

Θεσ/νίκης

Ερμού & Καρόλου Ντήλ 35
Τ.Κ. 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ. : 2313336800, 2313336888

Πάτρας

Αγ. Ανδρέου 6
Τ.Κ. 262 23 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. : 2613623100, 2613623125

Γραφεία Παρακαταθηκών
Λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), & στα Γραφεία Διαχείρισης Τελωνειακών Παρακαταθηκών που λειτουργούν στα Τελωνεία Αθήνας, Πάτρας, Θεσ/νίκης και στον Αερολιμένα Αθήνας.