1

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.

Τα τέλη διαφήμισης εισπράττονται αποκλειστικά από το Τ.Π.&Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα), Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν στις Δ.Ο.Υ. ως ακολούθως:

1. Ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής «e-Services» της ιστοσελίδας μας (www.tpd.gr), με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας.

2. Με φυσική παρουσία:
i. Στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα: Με μετρητά για ποσά έως 100€ ή με ιδιωτική επιταγή του υπόχρεου φυσικού/νομικού προσώπου ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων
ii. Στα Γραφεία Παρακαταθηκών: Με μετρητά για ποσά έως 100€ ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων

Η κατάθεση γίνεται συνοδεία σχετικής λίστας τιμολογίων (βλ. υπόδειγμα λίστας)

Ως προθεσμία* πληρωμής έχει τεθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου
Η εκπρόθεσμη καταβολή επιβαρύνεται με ποινή (προσαύξηση) 1% ανά μήνα καθυστέρησης