ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – 1η επικαιροποίηση