1

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών απολύμανσης έτους 2020