Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συνεργαζόμενους δικηγόρους