Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και η προμήθεια σχετικών ειδών, καθώς και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης δημοτικών κτηρίων.

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος αφορά την περίοδο 2018–2022, με δυνατότητα παράτασης και με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π.&Δ. και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το πρόγραμμα έχει ήδη μεγάλη ζήτηση από τους δήμους όλης της χώρας και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 7 σχετικές προσκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων