Παρακαταθήκες για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ραγδαία και στη χώρα μας η διεθνής μορφή τουρισμού των βραχυχρόνιων μισθώσεων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, που συνάπτονται, μέσω ψηφιακών πλατφορμών, για συγκεκριμένη – περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Προέκυψε κατά συνέπεια η ανάγκη ρύθμισης των εν λόγω μισθώσεων και ειδικότερα της φορολογικής μεταχείρισής τους. Ήδη στην Α.Α.Δ.Ε τηρείται μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής. Σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, προβλέπεται, βάσει των σχετικών εγγραφών του εκάστοτε διαχειριστή ακινήτου, η δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του ακινήτου στο προαναφερόμενο μητρώο.

Υπόδειγμα δελτίου σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης που αφορά εισόδημα βραχυχρόνιας μίσθωσης περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων