1

Εγκαίνια της νέας αίθουσας εκπαίδευσης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ»