1

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου