Συμβάσεις Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ


Ημ/νια Σύμβασης 18-04-2008
Αριθ Δ/ξης 4337/03-03-2008
Περιγραφή είδους Προμήθεια επίπλων και σκευών (γραφεία και καθίσματα υγείας)
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 6.556,51
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος Μ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Γ.ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 08-05-2008
Αριθ Δ/ξης 4337/03-03-2008
Περιγραφή είδους Προμήθεια επίπλων και σκευών (συρταριέρες)
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 5.869,08
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.
Ημ/νια Σύμβασης 09-05-2008
Αριθ Δ/ξης 4337/03-03-2008
Περιγραφή είδους Προμήθεια επίπλων και σκευών (ντουλάπες)
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 2.793,93
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 14-05-2008
Αριθ Δ/ξης 4371/27-03-2008
Περιγραφή είδους Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ρολά υγείας)
Ποσότητα 4.000 ρολά υγείας
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 3.808,00
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 30-05-2008
Αριθ Δ/ξης 4479/12-02-2008
Περιγραφή είδους Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π. και Δανείων
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με φόρο
ασφαλίστρων € 42.064,22
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.
Ημ/νια Σύμβασης 04-06-2008
Αριθ Δ/ξης 4371/27-03-2008
Περιγραφή είδους Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χειροπετσέτες)
Ποσότητα 500 κιβώτια-4.000 φύλλα χειροπετσέτες
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 5.950,00
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος ΧΡ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 09-06-2008
Αριθ Δ/ξης 4403/24-04-2008
Περιγραφή είδους Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού επικοινωνίας Κ.Υ. και Καταστημάτων του Τ.Π. & δανείων
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 8.172,47
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος Data & Control Systems Ε.Π.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 26-06-2008
Αριθ Δ/ξης 83809/22-05-2008
Περιγραφή είδους TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ποσότητα 118
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.969,44
Είδος Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Ανάδοχος Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 03-07-2008
Αριθ Δ/ξης 83809/22-05-2008
Περιγραφή είδους TONER KAI DRUM ΓΙΑ ΦΑΞ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Ποσότητα 98 & 24
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 5.541,33
Είδος Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Ανάδοχος ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 07-07-2008
Αριθ Δ/ξης 83834/4-06-2008
Περιγραφή είδους ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 10.113,95
Είδος Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Ανάδοχος MODUS A.E ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νια Σύμβασης 22-7-2008
Αριθ Δ/ξης 83870/19-6-2008
Περιγραφή είδους ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 30.079,06
Είδος Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Ανάδοχος ΚΕL COMPUTERS ΕΠΕ
Ημ/νια Σύμβασης 24-07-2008
Αριθ Δ/ξης 83874/20-06-2008
Περιγραφή είδους ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – Η/Υ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 13.457,71
Είδος Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Ανάδοχος M.D.I. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 24-07-2008
Αριθ Δ/ξης 83836/5-06-2008
Περιγραφή είδους ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 19.243,49
Είδος Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Ανάδοχος M.D.I. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 24-07-2008
Αριθ Δ/ξης 83812/26-05-2008
Περιγραφή είδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 11.733,08
Είδος Διαγωνισμού ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Ανάδοχος DATA & CONTROL SYSTEMS Ε.Π.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 20-10-2008
Αριθ Δ/ξης 122635/12-09-2008
Περιγραφή είδους Καθαρισμός του καταστήματος του Τ.Π. κα Δ. στη Θεσσαλονίκη
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Δύο (2) έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 19.520,76 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ATLAS CLEANING & MAINTENANCE SERVICES A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 06-11-2008
Αριθ Δ/ξης 3450/20-7-2007
Περιγραφή είδους Η συντήρηση επτά (7) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων KONICA MINOLTA BIZHUB 350 (πέντε (5) της Κεντρικής Υπηρεσίας και δύο (2) των Καταστημάτων Πάτρας και Θεσσαλονίκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Πέντε (5) έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.998,00 για την πενταετή συντήρηση επτά (7) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 1.814,75 Ευρώ για αναλώσιμα ανά 500.000 αντίγραφα
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Διαγωνισμός
Ανάδοχος KONICA MINOLTA ΑΕ
Ημ/νια Σύμβασης 06-11-2008
Αριθ Δ/ξης 3450/20-7-2007
Περιγραφή είδους Η συντήρηση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος KYOCERA KM 6030 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Πέντε (5) έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 583,10 για την πενταετή συντήρηση και € 2.380,00 για αναλώσιμα ανά 1.000.000 αντίγραφα
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΦΩΤ AE
Ημ/νια Σύμβασης 1-12-2008
Περιγραφή είδους Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη προϊόντων του σχεσιακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων SYBASE
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.014,08 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος RELATIONAL TECHNOLOGY A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 1-12-2008
Περιγραφή είδους Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού CRONOS ΔΑΝΕΙΑ V2
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 34.436,34
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος RELATIONAL TECHNOLOGY A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 2-12-2008
Αριθ Δ/ξης 162408/6-11-08
Περιγραφή είδους Η συντήρηση – τεχνική υποστήριξη 240 υπαρχουσών αδειών του προϊόντος SYMANTEC ANTIVIRUS για δύο χρόνια, και η προμήθεια επιπλέον 140 ιδίων αδειών με διετή συντήρηση -τεχνική υποστήριξη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ α. Η αμοιβή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης των 240 υπαρχουσών αδειών του προϊόντος SYMANTEC ANTIVIRUS ορίζεται στο ποσό των € 8.636,54 για δύο (2) έτη.

β. Η αμοιβή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την προμήθεια και διετή συντήρηση/ τεχνική υποστήριξη των 140 νέων αδειών του προϊόντος SYMANTEC ANTIVIRUS ορίζεται στο ποσό των € 5.037,98 .

Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος «BIT & BYTE A.E.»
Ημ/νια Σύμβασης 4-12-2008
Αριθ Δ/ξης 84025/1-10-08
Περιγραφή είδους Προμήθεια –εκτύπωση εντύπων και διαχειριστικών βιβλίων του Τ.Π. & Δανείων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 102.857,65
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Ανάδοχος Ε.ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 23-12-2008
Αριθ Δ/ξης 162387/03-11-2008
Περιγραφή είδους προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 30.949,94
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Γ.ΓΚΟΡΗΣ-Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε
Ημ/νια Σύμβασης 23-12-2008
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Δημοσιεύσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ ποσοστό έκπτωσης 30% επί των τιμών που καθορίζονται με την υπ.αρ. 2/82452/0020/12-11-2008 ΚΥΑ
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος BEST MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE
Ημ/νια Σύμβασης 24-12-2008
Περιγραφή είδους Η προμήθεια του παρακάτω λογισμικού:

– MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 PROFESSIONAL με συνδρομή MSDN (μία άδεια)

– FARPOINT’s SPREAD FOR.NET BUNDLE με συντήρηση ενός έτους

– FARPOINT’s INPUT PRO FOR WINDOWS FORMS

Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.998,00
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος Θ.ΚΩΤΣΙΔΑΣ & ΣΙΑ –ΔΕΛΦΥΣ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ημ/νια Σύμβασης 08-01-2009
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Η συντήρηση σαράντα (40) συσκευών FAX της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων Πειραιά και Θεσσαλονίκης
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.6172,00
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος ΤΗΛΕΚΑΤ-ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
Ημ/νια Σύμβασης 12-01-2009
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Καθαρισμός κτιρίων Κεντρικής Υπηρεσίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Καταστήματος Πειραιά και αρχείου Πατησίων 34
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) μήνα
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 14.399,00
Είδος Διαγωνισμού Απ’ ευθείας ανάθεση
Ανάδοχος ΟΙΚΟ.Μ.Ε.Τ. Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 23-01-2009
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Συντήρηση 19 φωτοτυπικών μηχανημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Καταστήματος Πειραιά του Τ.Π.κΔ
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 15.001,80
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος INTERSYS AE
Ημ/νια Σύμβασης 30-01-2009
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος Xerox C 35V-MFL του Καταστήματος Θεσσαλονίκης του Τ.Π.κ.Δ
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 178,68 ανά τρίμηνο και € 7,92 για τα αναλώσιμα ανά 1.000
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος XEROX HELLAS ΑΕΕ
Ημ/νια Σύμβασης 02-02-2009
Αριθ Δ/ξης 122625/24-09-2008
Περιγραφή είδους Καθαρισμός κτιρίων Κεντρικής Υπηρεσίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Καταστήματος Πειραιά και αρχείου Πατησίων 34
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 221.738,28
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΟΙΚΟ.Μ.Ε.Τ. Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 16-02-2009
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Συντήρηση 24 μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και 1 μηχανής καταμέτρησης κερμάτων
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 7.892,67
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ
Ημ/νια Σύμβασης 4-02-2009
Αριθ Δ/ξης 83806/19-5-08
Περιγραφή είδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τ.Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 78.406,71
Είδος Διαγωνισμού Με Ανοικτό Διαγωνισμό
Ανάδοχος C.P.I. A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 18-02-09
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 182.000 εντύπων βεβαιώσεων τόκων καθώς και των αντίστοιχων φακέλων, η κοπή, ο διαχωρισμός, η εμφακέλωση, η ταξινόμηση κατά Ταχυδρομικό Κώδικα καθώς και η απευθείας παράδοση των φακέλων στο αρμόδιο γραφείο των ΕΛ-ΤΑ προκειμένου να αποσταλούν στους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 10.702,86
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 26-03-2009
Αριθ Δ/ξης 1718/9-03-09
Περιγραφή είδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 SCANNER ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 14.339,50
Είδος Διαγωνισμού Mε Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος INTERSYS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 02-04-2009
Αριθ Δ/ξης 1577/05-03-2009
Περιγραφή είδους Καθαρισμός Καταστήματος Πάτρας
Διάρκεια σύμβασης Δύο (2) έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 13.152,00
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος Καράμπελα Χαρίκλεια του Δημητρίου
Ημ/νια Σύμβασης 03-04-2009
Περιγραφή είδους Η προμήθεια εξωτερικών αλεξίσφαιρων γιλέκων βαρέως τύπου
Ποσότητα Τέσσερα (4)
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 3.840,00
Είδος Διαγωνισμού Με έρευνα αγοράς
Ανάδοχος Target Group Ltd
Ημ/νια Σύμβασης 22-05-2009
Αριθ Δ/ξης 1727/13-03-09
Περιγραφή είδους Η προμήθεια ρολών υγείας και χειροπετσετών
Ποσότητα 5.000 τεμ. Ρολών υγείας και 500 κιβ. χειροπετσετών
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 16.422,00
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΧΡ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 29-05-2009
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π. και Δανείων
Ποσότητα
Διάρκεια σύμβασης Δύο (2) μήνες
Αξία σύμβασης με φόρο
ασφαλίστρων € 8.501,54
Είδος Διαγωνισμού Απ’ευθείας ανάθεση
Ανάδοχος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Ημ/νια Σύμβασης 1-06-2009
Αριθ Δ/ξης 57816/21-04-09
Περιγραφή είδους Η ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOAD FOR ORACLE (4 ΓΙΑ «TOAD FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION», 2 ΓΙΑ «TOAD FOR ORACLE XPERT EDITION» ΚΑΙ 1 ΓΙΑ «TOAD FOR ORACLE SUITE») ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOAD FOR ORACLE & TOAD FOR DATA ANALYSIS ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 14.280,00
Είδος Διαγωνισμού Με Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος ITEAM A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 15-06-2009
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 70 toner και 25 drum για συσκευές fax τύπου Panasonic και 40 toner για φωτοτυπικά μηχανήματα
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 5.450,20
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 25-06-2009
Περιγραφή είδους Έπιπλα
Ποσότητα 30 γραφεία, 40 συρταριέρες, 50 καθίσματα εργασίας
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 14.230,02
Είδος Διαγωνισμού Με Προσφορές
Ανάδοχος Μ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Γ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 26-06-2009
Αριθ Δ/ξης 57854/20-05-09
Περιγραφή είδους H ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 15.584,12
Είδος Διαγωνισμού Με Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος SPACE HELLAS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 29-06-2009
Αριθ Δ/ξης 57840/19-05-09
Περιγραφή είδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 22.144,25
Είδος Διαγωνισμού Με Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος BIT & BYTE A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 3-07-2009
Αριθ Δ/ξης 57840/19-05-09
Περιγραφή είδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 14.250,37
Είδος Διαγωνισμού Με Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος KEL COMPUTERS Ε.Π.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 08-07-09
Περιγραφή είδους Η προμήθεια-εκτύπωση 4.500 επιταγών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καταθέσεων Διαχείρισης Κεφαλαίων Τ.Ν.& Π.Α. & Ν.Π. (Δ9) και 80.000 επιταγών επί Τραπέζης Ελλάδος για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 11.995,20
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 08-07-09
Αριθ Δ/ξης 57879/26-05-2009 διακήρυξη
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 5.000 δεσμίδων των 500 φύλλων ξηρογραφικού χαρτιού φωτοαντιγραφής διαστάσεως Α4 λευκού και 200 δεσμίδων των 500 φύλλων διαστάσεως Α3 λευκού
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 12.292,70
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 22-07-2009
Αριθ Δ/ξης 96948/11-06-09
Περιγραφή είδους Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 185 ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ – 3 SERVERS ΤΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 6.817,71
Είδος Διαγωνισμού Με Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος PANSYSTEMS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 17-07-2009
Αριθ Δ/ξης 96948/11-06-09
Περιγραφή είδους Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 137 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ 28-02-2010 ΕΩΣ 9-07-2010 ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 14.495,39
Είδος Διαγωνισμού Με Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος C.P.I. A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 16-07-2009
Αριθ Δ/ξης 96977/29-06-09
Περιγραφή είδους Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 6.544,77
Είδος Διαγωνισμού Με Πρόχειρο Διαγωνισμό
Ανάδοχος MODUS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 20-07-2009
Αριθ Δ/ξης 83990/3-12-08
Περιγραφή είδους Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER, ΔΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΚΙΔΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΜΕ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 81.699,45
Είδος Διαγωνισμού Με Ανοικτό Διαγωνισμό
Ανάδοχος HIPAC A.E.B.E.
Ημ/νια Σύμβασης 22-07-2009
Αριθ Δ/ξης 83990/3-12-08
Περιγραφή είδους Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 22.015,00
Είδος Διαγωνισμού Με Ανοικτό Διαγωνισμό
Ανάδοχος KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 27-07-2009
Αριθ Δ/ξης 1561/27-02-2009
Περιγραφή είδους Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με Φόρο Ασφαλίστρων € 49.073,79
Είδος Διαγωνισμού Με Διαπραγμάτευση εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές
Ανάδοχος ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
Ημ/νια Σύμβασης 30-07-2009
Αριθ Δ/ξης 57845/2-07-2009
Περιγραφή είδους Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CRONOS ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SYBASE, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ TEST & DEVELOPMENT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 16.138,90
Είδος Διαγωνισμού Mε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης
Ανάδοχος RELATIONAL TECHNOLOGY A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 20-08-2009
Αριθ Δ/ξης 96976/06-07-2009
Περιγραφή είδους Η προμήθεια-εκτύπωση διαφόρων μηχανογραφικών εντύπων
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 30.797,20
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 19-10-2009
Αριθ Δ/ξης 97094/09-09-2009
Περιγραφή είδους Η μεταφορά αρχειακού υλικού
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 20.050,31
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΦΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 22-10-2009
Αριθ Δ/ξης 96976/06-07-2009
Περιγραφή είδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Διάρκεια σύμβασης τέσσερα (4) έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.021,07
Είδος Διαγωνισμού Με λήψη προσφορων
Ανάδοχος Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 09-12-2009
Αριθ Δ/ξης 97132/25-09-2009
Περιγραφή είδους Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής CRONOS ΔΑΝΕΙΑ
Διάρκεια σύμβασης δυο (2) έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 70.030,20
Είδος Διαγωνισμού Με Διαπραγματευση
Ανάδοχος RELATIONAL TECHNOLOGY A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 09-12-2009
Αριθ Δ/ξης 97132/25-09-2009
Περιγραφή είδους Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη της βάσης δεδομένων SYBASE
Διάρκεια σύμβασης δυο (2) έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.345,30
Είδος Διαγωνισμού Με Διαπραγματευση
Ανάδοχος RELATIONAL TECHNOLOGY A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 09-12-2009
Περιγραφή είδους Η ανάθεση των δημοσιεύσεων του Τ.Π και Δανείων στον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο για το έτος 2010 στη μειοδότρια εταιρία
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ Ποσοστό έκπτωσης 28% επί των τιμών που καθορίζονται με την υπ.αρ. 2/82452/0020/12-11-2008 ΚΥΑ
Είδος Διαγωνισμού Με πρoφορές
Ανάδοχος BEST MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Ημ/νια Σύμβασης 16-12-2009
Αριθ Δ/ξης 97057/09-09-2009
Περιγραφή είδους Η προμήθεια-εκτύπωση εντύπων και διαχειριστικών Βίβλιων της Ομάδας Α όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της σχετικής διακήρυξης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 43.792,30
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση κατόπιν επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού
Ανάδοχος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια Σύμβασης 16-12-2009
Αριθ Δ/ξης 97057/09-09-2009
Περιγραφή είδους Η προμήθεια-εκτύπωση εντύπων και διαχειριστικών Βίλιων της Ομάδας Β όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της σχετικής διακήρυξης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 42.245,00
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση κατόπιν επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού
Ανάδοχος Μ.ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 16-12-2009
Αριθ Δ/ξης 97057/09-09-2009
Περιγραφή είδους Η προμήθεια-εκτύπωση εντύπων και διαχειριστικών Βίλιων των Ομάδων Γ και Δ όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της σχετικής διακήρυξης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 38.157,35
Είδος Διαγωνισμού Επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός
Ανάδοχος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια Σύμβασης 18-12-2009
Περιγραφή είδους Η συντήρηση των 19 φωτοτυπικών μηχανημάτων του Τ.Π. και Δανείων
Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 13.449,15
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος Μ.Δ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ
Ημ/νια Σύμβασης 18-12-2009
Περιγραφή είδους Η συντήρηση των 42 συσκευων fax της Κεντρικης Υπηρεσιας και των καταστηματων Πειραια και Θεσσαλονικης του Τ.Π. και Δανειων
Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.192,65
Είδος Διαγωνισμού Με προσφορές
Ανάδοχος Μ.Δ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ
Ημ/νια Σύμβασης 18-01-2010
Αριθ Δ/ξης 172176/17-12-2009
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 200.000 εντύπων βεβαιώσεων τόκων καθώς και των αντίστοιχων φακέλων, η κοπή, ο διαχωρισμός, η εμφακέλωση, η ταξινόμηση κατά Ταχυδρομικό Κώδικα καθώς και η απευθείας παράδοση των φακέλων στο αρμόδιο γραφείο των ΕΛ-ΤΑ προκειμένου να αποσταλούν στους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 10.437,49
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια Σύμβασης 22-01-2010
Περιγραφή είδους Η συντήρηση των 25 μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και 1 μηχανής καταμέτρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστημάτων του Τ.Π. και Δανείων
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 8.092,79
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος Χ.ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ
Ημ/νια Σύμβασης 23-02-2010
Περιγραφή είδους Συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος Xerox C 35V-MFL του Καταστήματος Θεσσαλονίκης του Τ.Π.κ.Δ
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 743,09 και € 8,24 για τα αναλώσιμα ανά 1.000
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος XEROX HELLAS ΑΕΕ
Ημ/νια Σύμβασης 23-02-2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 40 αριθμομηχανών
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 1.313,76
Είδος Διαγωνισμού Με Προσφορές
Ανάδοχος Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΕ
Ημ/νια Σύμβασης 10-03-2010
Αριθ Δ/ξης 7220/22-01-2010
Περιγραφή είδους Καθαρισμός κτιρίων Τ.Π κ Δανείων, Ακαδημίας 40, Ακαδημίας 42, καταστήματος Πειραιά, Αρχείου Πατησιών 34
Διάρκεια σύμβασης Δυο (2) μήνες
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 37.711,04
Είδος Διαγωνισμού Με διαπραγμάτευση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 31-03-2010
Περιγραφή είδους Υπηρεσίες μεταφοράς εντύπων και εμπορευμάτων με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας
Ανάδοχος ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 14-04-2010
Αριθ Δ/ξης 7531/19-02-2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 5.000 ρολών υγείας
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 4.235,00
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ABEE-GLASS CLEANING
Ημ/νια Σύμβασης 16-04-2010
Αριθ Δ/ξης 7531/19-02-2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 600 κιβωτίων χειροπετσετών των 4.000 φύλλων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 7.920,00
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
Ημ/νια Σύμβασης 19-04-2010
Αριθ Δ/ξης 7531/19-02-2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 200 δοχείων κρεμοσάπουνου
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ € 672,76
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια Σύμβασης 20-07-2010
Αριθ Δ/ξης 7644/2010
Περιγραφή είδους Διετής συντήρηση / τεχνική υποστήριξη 264      προσωπικών Η/Υ και 3 servers της Κ.Υ. και των Καταστημάτων του Τ.Π. & Δανείων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 17.169,72 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος PANSYSTEMS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 20-07-2010
Αριθ Δ/ξης 7648/2010
Περιγραφή είδους Διετής συντήρηση / τεχνική υποστήριξη 152 εκτυπωτών της Κ.Υ. και των Καταστημάτων του Τ.Π. & Δανείων.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 20.948,24 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος PANSYSTEMS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 23-07-2010
Περιγραφή είδους Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογών του πρωτοκόλλου της Κ.Υ. και των Καταστημάτων του Τ.Π. & Δανείων για ένα έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 6.764,76
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος MODUS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 4-08-2010
Αριθ Δ/ξης 7620/2010
Περιγραφή είδους H προμήθεια πέντε (5) servers και παρελκόμενων αυτών για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστημάτων του Τ.Π. & Δανείων.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 37.045,14 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος HIPAC A.E.B.E.
Ημ/νια Σύμβασης 12-08-2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 28 φωτοαντιγράφων/λεπτό
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.398,50 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 20-09-2010
Περιγραφή είδους Η συντήρηση /τεχνική υποστήριξη δέκα (10) αδειών χρήσης της εφαρμογής CRONOS και των αντίστοιχων της σχετιζόμενης με αυτή βάσης δεδομένων SYBASE, καθώς επίσης και μίας (1) άδειας λειτουργίας ενός Test & Development περιβάλλοντος (SYBASE ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE SMALL BUSINESS EDITION SERVER LICENSE (SR) & NETWORKED SEAT (ST) CLIENT) (διάρκεια : 14 μήνες)
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.884,35  Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος «Παραγωγή Εμπορία και Υποστήριξη Μηχανογραφικών Προϊόντων Λογισμικού και Πληροφορικής Σχεσιακή Τεχνολογία Ανώνυμη Εταιρεία», με το δ.τ. «Relational Technology Α.Ε.»
Ημ/νια Σύμβασης 22-09-2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια αναλωσίμων υλικών για μηχανές φαξ και                                           φωτοτυπικά του Τ.Π. & Δανείων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 5.687,59 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
Ημ/νια Σύμβασης 21-10-2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια 120.000 φακέλων και 2) η ανάθεση των εργασιών εμφακέλωσης ενημερωτικών επιστολών, εντύπων αιτήσεων και απαντητικών φακέλων σε δανειολήπτες του Τ.Π.και Δανείων, για τη ρύθμιση των δανείων, και την παράδοσή τους στα ΕΛΤΑ
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 9.200,40  Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 27-10-2010
Αριθ Δ/ξης 70767/2010
Περιγραφή είδους Η συντήρηση / τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος του υλικού και του λειτουργικού λογισμικού συστήματος του κεντρικού Η/Υ και η αναβάθμιση της μνήμης (από 2 σε 4 GB) στα κεντρικά μέρη του συστήματος του Τ.Π. &  Δανείων.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 42.988,50 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Επαναληπτικός Πρόχειρος  Διαγωνισμός
Ανάδοχος SDC – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΒΕ
Ημ/νια Σύμβασης 1-12-2010
Αριθ Δ/ξης 79205/2010
Περιγραφή είδους Η μετατροπή (migration) και η συντήρηση / τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος (από 1-12-2010 έως 30-11-2011) του λογισμικού της Βάσης Δεδομένων (Data Base Software) του συστήματος Η/Υ του Τ.Π. & Δανείων.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 110.085,00 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Επαναληπτικός  Διαγωνισμός
Ανάδοχος SDC – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΒΕ
Ημ/νια Σύμβασης 1-12-2010
Αριθ Δ/ξης 79206/2010
Περιγραφή είδους Η συντήρηση / τεχνική υποστήριξη για ένα (1) έτος του λογισμικού ανάπτυξης και λειτουργίας των εφαρμογών (Emulation & Development Software) του κεντρικού συστήματος Η/Υ του Τ.Π. & Δανείων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 137.760,00 ΕΥΡΩ
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Επαναληπτικός  Διαγωνισμός
Ανάδοχος SDC – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΒΕ
Ημ/νια Σύμβασης 13-12-2010
Αριθ Δ/ξης 107642/2010
Περιγραφή είδους H προμήθεια σαράντα (40) προσωπικών Η/Υ με τριετή εγγύηση για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστημάτων του Τ.Π. &  Δανείων.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 34.194,00 ΕΥΡΩ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E.
Ημ/νια Σύμβασης 28-12-2010
Αριθ Δ/ξης 7619/2010
Περιγραφή είδους Η  προμήθεια και τριετής εγγύηση λογισμικού για λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (archiving) για τις ανάγκες του Τ.Π. & Δανείων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 138.966,61 ΕΥΡΩ
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός Επαναληπτικός  Διαγωνισμός
Ανάδοχος PANSYSTEMS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 23-12-2010
Αριθ Δ/ξης 131255/2010
Περιγραφή είδους Η  συντήρηση – τεχνική υποστήριξη 380 υπαρχουσών αδειών του προϊόντος « SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 3.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS GOV» για δύο χρόνια
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 12.460,89 ΕΥΡΩ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ανάδοχος P.C.SYSTEMS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 25-01-2011
Περιγραφή είδους H προμήθεια τεσσάρων (4) αδειών χρήσης MICROSOFT WINDOWS DATACΕNTER SERVER 2008 R2 για τις ανάγκες του Τ.Π. &  Δανείων
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 8.600,16 ΕΥΡΩ
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος ΗIPAC A.E.B.E.
Ημ/νια Σύμβασης 7-02-2011
Αριθ Δ/ξης 117726/2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης του Τ.Π. & Δανείων.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 4.670,27 ΕΥΡΩ
Είδος Διαγωνισμού Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός
Ανάδοχος Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 7-02-2011
Αριθ Δ/ξης 117726/2010
Περιγραφή είδους Η προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης του Τ.Π. & Δανείων.
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 16.259,46 ΕΥΡΩ
Είδος Διαγωνισμού Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός
Ανάδοχος ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS  ΑΕΒΕ
Ημ/νια Σύμβασης 7-9-2010
Αριθ Δ/ξης 70659/2010
Περιγραφή είδους προμήθεια Ξηρογραφικού χαρτιού Φωτοαντιγραφής
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 13.714,50 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος XEROX HELLAS A.E.E
Ημ/νια Σύμβασης 14-9-2010
Αριθ Δ/ξης 7685/2010
Περιγραφή είδους Προμήθεια  Γραφικής  Ύλης
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 3.631,82 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος Η. ΠΑΝ. ΤΖΙΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 30-11-2010
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Προμήθεια εντύπων και  διαχειριστικών βιβλίων
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 108.066,37 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός  Διαγωνισμός
Ανάδοχος ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 22-12-2010
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Προμήθεια αριθμομηχανών
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 2.509,20 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
Ημ/νια Σύμβασης 10-1-2011
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Συντήρηση  συσκευών FAX
Διάρκεια σύμβασης 1 έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 3.383,73 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Λήψη  προσφορών
Ανάδοχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

Ημ/νια Σύμβασης 10-1-2011
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Συντήρηση  φωτοτυπικών μηχανημάτων
Διάρκεια σύμβασης 1 έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 9.975,30 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος INTERSYS A.E.
Ημ/νια Σύμβασης 26-1-2011
Αριθ Δ/ξης 131239/2010
Περιγραφή είδους Προμήθεια  μηχανογραφικών  εντύπων
Διάρκεια σύμβασης
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 13.683,14 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος Γ.ΓΚΟΡΗΣ – Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 22-2-2011
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Δημοσιεύσεις  στον Ημερήσιο τύπο
Διάρκεια σύμβασης 1 έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ έκπτωση  26%
Είδος Διαγωνισμού Λήψη προσφορών
Ανάδοχος BEST MEDIA ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 24-2-11
Αριθ Δ/ξης
Περιγραφή είδους Συντηρήσεις  μηχανών  καταμέτρησης χαρτονομισμάτων
Διάρκεια σύμβασης 1 έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 8.226,58 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας  ανάθεση
Ανάδοχος Χ.ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ημ/νια Σύμβασης 1-6-2010
Αριθ Δ/ξης 97300/30-9-2009
Περιγραφή είδους Καθαρισμοί  κτηρίων  ΤΠΔ (Αθήνα-Πειραιάς)
Διάρκεια σύμβασης 1 έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 231.608,55 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Ανάδοχος Κ.ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια Σύμβασης 31-7-2010
Αριθ Δ/ξης 3357/9-7-10
Περιγραφή είδους Ασφάλιση  Περιουσιακών Στοιχείων
Διάρκεια σύμβασης 1 έτος
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 46.771,22 Ευρώ
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Ανάδοχος ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
Ημ/νια Σύμβασης 1-10-2010
Αριθ Δ/ξης 70806/2-9-2010
Περιγραφή είδους Καθαρισμός  Καταστήματος  Θεσσαλονίκης
Διάρκεια σύμβασης 2 έτη
Αξία σύμβασης με ΦΠΑ 16.824,48 Ευρώ  ετησίως
Είδος Διαγωνισμού Πρόχειρος
Ανάδοχος ATLAS CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES Α.Ε.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων