Ποσό & διάρκεια δανείου

Το ύψος του δικαιούμενου ποσού δανείου εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών (ή της σύνταξης) του/των δανειζόμενου/νων.

Τα μέγιστα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Για επιτόκιο 5,40 % & διάρκεια 30 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 106
Για επιτόκιο 5,35 % & διάρκεια 25 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 99
Για επιτόκιο 5,30 % & διάρκεια 20 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 88
Για επιτόκιο 5,20 % & διάρκεια 15 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 74


Για επιτόκιο 4,70 % (παραμεθορίου) & διάρκεια 30 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 115
Για επιτόκιο 4,65 % (παραμεθορίου) & διάρκεια 25 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 106
Για επιτόκιο 4,60 % (παραμεθορίου) & διάρκεια 20 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 93
Για επιτόκιο 4,50 % (παραμεθορίου) & διάρκεια 15 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 78


Για επιτόκιο 4,00 % (Ειδ. κατηγοριών) & διάρκεια 30 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 125
Για επιτόκιο 4,00 % (Ειδ. κατηγοριών) & διάρκεια 25 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 113
Για επιτόκιο 4,00 % (Ειδ. κατηγοριών) & διάρκεια 20 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 98
Για επιτόκιο 4,00 % (Ειδ. κατηγοριών) & διάρκεια 15 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 81


Σε περίπτωση που δικαιούνται δανείου και οι δύο σύζυγοι, το ανώτατο όριο προσδιορίζεται με βάση τις αποδοχές του ενός συζύγου, προσαυξημένο κατά το ½ του ορίου αυτού.

Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να είναι 15, 20, 25 ή 30 χρόνια και επιλέγεται από τον δανειζόμενο πριν την υπογραφή του δανειστικού συμβόλαιου.

Η μέγιστη ηλικία του δανειολήπτη κατά τη λήξη του δανείου  είναι τα 80 έτη.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων