1

Νέες πολιτικές ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι από :

  • την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, για την Κεντρική Υπηρεσία (Ακαδημίας 40, Αθήνα) του Τ.Π.&Δανείων

και

  • την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, για τα υπόλοιπα Καταστήματα του Τ.Π.&Δανείων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)

 

ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δανειοληπτών για ένταξη στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων.

 

Οι δανειολήπτες του Ταμείου που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις δανείων καλούνται να υποβάλλουν την ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδεία των απαραίτητων δικαιολογητικών α) με φυσική παρουσία (ή μέσω εξουσιοδοτουμένου προσώπου) στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δανείων (στο ειδικά διαμορφωμένο γραφείο ενημέρωσης και υποδοχής αιτήσεων δανειοληπτών στον ισόγειο χώρο) και στα υπόλοιπα Καταστήματα του Ταμείου ή β) ταχυδρομικά στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δανείων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων καθώς και η ειδική «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» (επί της οποίας αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα Καταστήματα του Ταμείου (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr – Ενότητα «Ανακοινώσεις» – επιλογή «Ενημερωτικό Φυλλάδιο με απαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήματα για τη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων».

 

 ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ