1

Λειτουργία Call Center

Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο που δέχεται κλήσεις για θέματα στεγαστικών δανείων στον αριθμό 2132116555